Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:7: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 2654 ordformer var 243 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982947aggresjonspolitikken1
983017alkoholfaren1
983054alkoholforsking1
983012alkoholomsetningen2
982994alkoholprofitørane1
983097almenvitenskaplige2
982949angriperne46
983038antikonvulsiv1
983026arbeidarfråhaldsrørsla1
983069arbeidarlitteraturen3
983036arbeiderstroka1
983029ataraxica2
983005avgjørelsens2
983006avholdsbevegelses1
982945avtrekkeren4
983049behandlingssteder1
983095bestseljeriet1
983083billigbokseriane1
983146billigbøkene2
983047blokkerende2
983073blomstringstida6
983035blåreseptane4
982984bryggerieigarane1
983078byggmestrene1
983045cerebri1
983004dynget3
983155dyretveit20
983030døgndosar18
983079einhart4
982964enkeltfenomen2
983158feilinformasjonen16
983071filmreklame1
982973fiskeriutviklingsprosjektet1
982927flygsauros1
983145folkeminnelags4
983077forkjemperne8
983104forlagsapparat2
983055forskingsdata13
983000fredsbevægelsen1
982966fredsomgrepa1
982968fredsorientert1
983002frigjørelseskamp1
983091frøishagen1
983131garan30
983070gatsbys1
983099generalkostnadene1
983142gjennomgåelse6
982926glyfsar2
983149guldlandet1
983152guldslagen1
983150haass3
983127heiderslagmenn1
983147hemkømmen1
983009herjetokt2
983076historieboken1
982928hornvenger3
983064hovedbehandling1
983056hovudmetoden1
982970imperialismemodell2
982971imperialismemodellen1
982969imperialismeteoriar1
983130industribygdi2
983059innleiingskapitel1
983013inntektskilder6
983053institusjonsarbeid1
983048internevroner1
983154jordbrukstidsskrift1
982979josseau1
982978kalant2
983136kihlman1
982995klassekjemparane1
983031klassesamansetning1
983143kommunistfamilie1
982917krigsvåpna1
983109kulturervingen1
982916kunnskapsbruken1
982915kunnskapsvoksteren1
983014kuranstalter1
982990legemiddelkonserna1
983156lillerud25
983043limbiske1
982936linfeksing1
983068lingjærdes1
983135linjegods32
982935losmann1
983124mastekåsa1
983058medikamentbehandling4
983066medikamentgrupper1
983034medikamentutgiftene1
983060miljøsentrert2
982931minnesongane1
982977myndighetskontroll2
983137myrberget7
983051narkomanklinikk1
983052narkomanklinikken1
983023narkotikabrukarar1
983021narkotikahysteriet1
982976narkotikakonflikten3
982989narkotikaligaene1
983022narkotikalitteratur1
983018narkotikalitteraturen1
983028narkotikalovgivinga3
983024narkotikaprofitørane2
982985nedrusing1
983020nedrusinga1
982982nervepiller2
983108norskgruppe1
983082nyoppsette6
983011nyttesløst1
983129oljekonferanse3
983027opiumslov1
983133opprustet2
983092ordboksverka1
983080originalverket1
982950overfalte1
983132philosophical4
983046polysynaptiske1
983003preket2
983098prentetilskota1
982988problemskapende1
983101produksjonsutgifter2
983085proletarromanar1
983084proletarromanene1
982941provokasjonsangrep1
983062psykogene2
983063psykosene3
982933puslingvelde1
983033refusjonsbrukar1
983032refusjonsbrukarane1
983044retikulærsubstansen1
982951risikoer3
983008rusdrikkapitalistenes1
982997rusdrikkens1
983010rusdriktrafikken1
983057rusgiftmotstanden1
983019rusgiftproblematikk1
982986rusgiftprofitørane4
982987rusgiftprofitørar2
983025rusgiftskadar3
982993rusgiftskadde1
982983rusgiftspreiarane1
982991rusgiftspreiinga6
983134rustningskappløpet1
982918ryfylkebønder1
983126ryssts2
983007samaritanvirksomhet1
982992samfunnsreformerande1
982998samfunnsskavankerne1
983061schizofreniene1
983041sedative1
983140sessler1
983065sinnlidingane1
982932skarsem1
983105skoleboksektoren1
983100slumpeheldige1
983015smittekilden52
982934sogedimma1
982929steinvenger2
983089superbt1
982920supertankskip1
983093synsleitet2
982965teorikonstruksjonane1
983042thalamus4
983096tomasar3
982999tragter1
983075tyveårenes1
982946udiskriminerende1
983087underhaldningsblad1
983102ungdomsskoleelevane2
983067valiumtypen1
982996velferdssak7
983016verdiløs9
983050verdioppfatningane1
983138viltøkologi1
983040virkningsmåten1
982930voggesongane4
983001årsakerne1