Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 743 ordformer var 57 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982866arabarpengar1
982912aramco3
982862bankskikk2
982883dhahran4
982864dollarmarknaden2
982893dubaï1
982888fallskjermsoldatane1
982891ghawar1
982909hormuzstretet1
982874industrikomplekset1
982881innlastingshamnene1
982865innpøsing1
982910interessebalansen1
982913ioao3
982904jagarskvadronane1
982858kjempejetfly1
982914kjempeslum1
982894landset1
982873leyland1
982878luftbasane1
982882luftboren11
982885luftborne7
982895luftstyrke11
982901marknadslause1
982899militærpatruljar1
982869nyprising1
982898oljebrannmenn1
982857oljeforbrukande1
982879oljehol1
982900oljehola1
982890oljelagra3
982880oljeleidningar1
982876oljemangelen2
982903operasjonsområdet24
982860pengemengdene1
982867småvalutaen1
982906tankfly4
982889tanura1
982872tilbakeføringsplanen1