Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 353 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982852bannstrålar1
982848dialektistar2
982842eklunds1
982856hovudadressatane1
982850lempingsspørsmålet1
982844målfolks3
982849målføreanarkismen1
982855målføreanarkistar1
982846målførearbeidet1
982854målførestridsmenn1
982845nationalitetsfølelse5
982847normalistar2
982843riksmålsfolks1
982851talemålsnormalisering1
982853vikørs3