Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 570 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982829distriktskontorene1
982818distriktspolitske1
982837distriktssendingene1
982805distriktstenesta2
982812grupperapport1
982834hjelpestudioer1
982835kontaktmedarbeidere1
982823kontaktmuligheter1
982824kringkastingsformen1
982807kringkastingsinteresserte1
982810kringkastingskontor3
982828kringkastingskontorer1
982803kringkastingsmedarbeidarar2
982822kringkastingssendere1
982826kringkastingsutvalet1
982806landsdelssendingar1
982836lokalkontorene4
982833lokalkontorer4
982832lokalprogram4
982839lokalsendingar2
982813lokalstasjonar1
982819medialine1
982840nærkringasting1
982825nærkringkastarar1
982820nærkringkastaren1
982802nærsendar2
982841pressgruppearbeidet1
982838riksprogrammene1
982801tidends1
982827underdistrikter1
982811utbyggingsmønsteret10
982821øvingsradio1