Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 554 ordformer var 28 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982695anleggsverksemd59
982700driftspersonellet1
982682fylkesorgana1
982690hovudpilarane9
982694industrinæringane6
982699investeringsutgift2
982707konjunkturutslag1
982705låglønsnæringar2
982688meieribedriftene2
982691oljeleitingsutstyr2
982689samvirkeorganisasjonar9
982686skogeigarforeiningane9
982704skoty5
982687stordriftsmanien1
982685storsagbruka2
982696tenesteyrka1
982692tenesteyrke3
982684trevareindustri13
982681undertrenging1
982708verknadsanalysar1
982693yrkesbefolkninga2