Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 683 ordformer var 46 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982668bedriftsleiarsamlingane1
982664bedriftsleiarsamlingar2
982656bedriftsorganisasjon3
982646distriktsorientert1
982639distriktsøkonmiske1
982633distriktsøkonomi1
982638distriktsøkonomiske3
982661dsv2
982672faglæraren9
982674informasjonsformidlinga3
982673koordineringsarbeidet6
982662kursleiarne1
982678læremessig3
982655marknadsstilling47
982635misjonærverksemd2
982677oppbyggingsperiode2
982671planleggingsmetodane1
982658planleggingsproblem2
982666plantal12
982654produksjonsteknikk3
982651regionaløkonomi1
982653regionaløkonomisk2
982649reiselivsproblem1
982650reiselivsverksemda9
982663rekneskapsanalyse4
982665rekneskapsopplysningar25
982679rekrutteringsproblemet4
982676seminaroppgåve1
982667småbedriftsproblem2
982669taldøme1
982675tilretteleggingsarbeidet1
982652undervisningssamanheng7
982647valfagretning3
982648valfagretninga1
982636velsigningsrikt1