Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 359 ordformer var 16 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982617agerholts1
982620arbeidarkvinneforeininga1
982619avleggjarane2
982624bevegede5
982625hovudsyna2
982631husfedre1
982629husfedrene3
982630kvendestemmeretsforeining1
982627kvendestemrneretsforeiningar1
982618kvinnebevegelses1
982616r√łysterettskamp1
982628salmur3
982622skyttarsak8
982623statsborgerlig9