Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 850 ordformer var 86 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982544agitasjonstale1
982531allmugeskole3
982549amtsplan1
982532bondevennene4
982582bondevennforeining5
982550bondevennforeininga1
982576bondevennområdet1
982529bondevennrørsla9
982575bondevennstrok1
982564døgnflugetilvære1
982543enkeltforeiningar1
982615erhvervskilder1
982565foreiningsfenomen1
982602foreiningsskipinga1
982603foreiningsteknisk1
982581foreiningstypar1
982612føremålparagrafar1
982605gardssamfunn2
982593gjestgivarstader2
982608gjestgivarstovene1
982534halsten4
982583hovdeeie1
982588husmannsdistrikt1
982594husmannsmedlemmene1
982596hvamstadeie1
982538jordbruksstrok2
982561landboforeiningar1
982569landsoversynet2
982570lensmennenes1
982536listerske1
982607lokalsamfunns1
982598lyngstadeie1
982537mandalske2
982599medlemssamansettinga1
982530oppmyking8
982566organisasjonsteknisk1
982611organisasjonstekniske2
982552overbestyrelsen1
982600pengeflåarar1
982595plomasen1
982563politiaksjonane6
982548rodemænd1
982533røsteretten2
982597røysumeie1
982571samanrekna3
982601sjukekasser1
982567skipingsmeldingar1
982546skipingsmøta1
982547småforeiningar2
982560spareforeiningar3
982604spesialinteresse2
982545standardlover1
982551stortingsarbeid3
982610thraneforeining1
982577thranittardistrikt1
982584underklasserørsle2
982572utbreiingskarta1
982573utbreiingsmønsteret4
982568utskiljingar1
982613venneslands1
982591vilkårsmenn1
982614vindskibelighed2
982592yrkesfordeling1