Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:6: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 804 ordformer var 71 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982495bokferie1
982501bondevennforeiningane12
982502bondevennforeiningar10
982522béchir1
982506distriktshøgskole10
982497ekspedisjonsfolk1
982486favørpris2
982475festskrifta2
982528forgiftingsforsøk1
982527forsvarsstabane1
982485førehandstingarane1
982481generalsekretvær1
982484gratulatoria1
982478handelands2
982514idébrytingar1
982479informasjonsutvalet3
982476jubilæet1
982467kaans1
982483kommunestyrepolitikken1
982458lanseringsfasen1
982480lokalforvaltninga17
982491loock2
982472manuskriptavtrykk1
982520marsnummeret1
982492medlemsrabatt4
982518nærkringkastingstanken2
982513omgangsskolelærarane2
982466paideia10
982517pressgruppearbeid3
982509rafnesutbygginga2
982499skolebokposten1
982512skolehistoria1
982473skolemanden1
982498skoleutgifter1
982500skolevask1
982461statsark1
982505steikna1
982482strykninger8
982526studieoppgåvene1
982503teiknforklaring1
982459thranesaken1
982464thranittene1
982462thranitterbevegelsen1
982494tingingssetelen1
982496toppsesong8
982511tåkeleggjande1
982516ufsut1
982457undervisningsstell1
982474vevstads1
982515vårkjømde1
982523yahmed1