Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 214 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982453barnelitteraturformyndarar1
982456gullalderdiktarane2
982451meiningsgrunnlag1
982449meiningskritikk3
982454stjernemerking1
982452ungdomslitteraturens1
982450verdidom3