Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 751 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ