Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 751 ordformer var 56 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982414attendance2
982401detaljpunkt4
982427dialektline2
982388dialektproblem2
982431dialektreisinga8
982436dialektrørsla9
982386eittspråksamfunna4
982413expended2
982426folkemålsbakgrunn2
982420folkemålsunderkuing2
982404ghettomiljøa2
982419grannes10
982433gruppespråk6
982395herskarmålet2
982392herskarposisjon2
982412inconsiderable2
982400intelligensskilnad2
982394koloniherrens2
982398kramviken9
982385lokalkolorittens2
982391maktberande2
982406mishøva2
982424mykletuns2
982430normalnynorsken3
982440normalnynorskens2
982437ordtilfangsspørsmål2
982415punctual2
982432rekrutteringsmiddel2
982396riksperspektiv2
982399riksspråkfikseringa2
982390riksspråksdominansen2
982403skolebygningane2
982435skriftmønster3
982429skriftspråksalternativ2
982393skriftspråkskulturane2
982438språkmedvitet4
982441språknormalar5
982397språksamfunnstypane2
982409språkvariasjonane2
982389standardspråkproblema2
982428stemneleiene2
982416stilskilnader6
982410stiltypar5
982418stiltypen2
982434talenormalen2
982411trudgills4