Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 1220 ordformer var 109 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982288abstraktionen1
982351adopt2
982311alfald1
982320analogidaning1
982304audiolingvale3
982360biletunderskrift1
982291bilingvisme1
982368brukelige1
982323byggjeklossane4
982322drills1
982341drillstoff1
982357drilløvingane1
982321drilløvingar3
982287einhyrningar2
982380elementærnivå1
982342elementærsteget1
982356elevmateriale1
982307feltmetodane1
982377fengslende5
982303fonetikkens1
982365framandspråkundervisninga1
982282framskuven2
982339fullprogammerte1
982375gramatikkskrømtet1
982366grammatiks1
982312grammatikundervisningen1
982369hynder1
982302knaps9
982290kombinasjonssystem1
982326kombinatorikk5
982337krossfararstemning1
982275lærdomsteoretiske1
982331manipulasjonsleik1
982355meiningsbrytingar9
982318memorization1
982328mentalismen1
982276mentalistane2
982329mentalistar1
982363metodens1
982333metodevarianten1
982317mimicry1
982324mønstersetningane1
982284naturmetoden10
982301nøkkelvitskap1
982295nøkkelvitskapane1
982348omlagingane3
982354optismisme1
982305pavlov12
982335programlaging1
982285quousque2
982294reformpedagogar2
982359repitisjonsdrill1
982346røynsleverda2
982286signifikatet1
982327skills8
982374skrekkreaksjon1
982352slagords1
982367snauslitte1
982373språkmodell1
982353språkpedagogar1
982280språkpedagogikk4
982283språkpedagogikken4
982376språksystema1
982325syntagmatiske2
982297tankemekanismar1
982281tekstbundne1
982279tekststudiet1
982347tilkoplingsmekanismar1
982379tilleigning1
982293tilsulking1
982299tingleg24
982330twaddell1
982384undervisningsarbeid2
982358undervisningsarbeidet3
982378undervisningsfilosofien1
982336undervisningsmaskineriet1
982361undervisningsprofetar1
982292undervisningsspørsmål1
982338undervisningsteknologiske1
982315vanedaning1
982300viëtors1
982308whorf1
982289åskodingsundervisning1
982296åtferdspsykologane1
982344åtferdspsykologen1
982306åtferdspsykologien1