Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 561 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982272analysetimar1
982261boktiltak3
982269dyptpsykologiske1
982268glosesamlingar1
982262grunnleggingsåra2
982270heilbiletet2
982256kraftmenneske1
982254kvardagsmønsteret1
982260lærebygnaden1
982255maktgleda1
982257menneskevørdnaden1
982264mogningsveg1
982274målsamkomer1
982273psykologmøte1
982258sjakrast1