Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:5: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 778 ordformer var 55 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982203afkald1
982202bekendte1
982246båtvand1
982197bærentsen6
982239danskopplæringa1
982201effersøe1
982215eksamenskandidatane1
982225eksperimentstadiet2
982223forvandlingens3
982226fællesanliggender1
982198gennemgaar1
982237grunnskolesteget1
982205grækernes1
982227handelssambandet5
982250industrikontor1
982251industrikontoret1
982242kunstgreina1
982241kvedinga5
982235lagtingsnemnd1
982249lausrivingsspørsmålet1
982218lausrivingsvilje1
982236læreboksituasjonen1
982252miniatyrmodellar1
982229målodlingsstrevet1
982212nedgangsbolkar1
982234overvurderas1
982213pengeflom1
982217republiknaren1
982231sambandsavisa1
982208sambandsmennene6
982210sjølvstendehugen1
982222sjølvstendestrid2
982209sjølvstendestriden12
982214sjølvstendeviljen2
982247sjømannsskapen1
982199skibsfiskeri1
982216skoledepartementet1
982238skolemateriell4
982243skolepalassa1
982240skolestega1
982224stettas1
982200strømdraga3
982220særfærøysk1
982245særfærøyske3
982248særutdanning1
982206sørgerligere1
982207thorshavns1
982204tilegnede1
982211tiltakshugen3
982230trålartid1
982221utskjera1
982219velferdsauken1
982233Útvarp1