Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 310 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982089beaufre1
982107buchans1
982092ekspertoppfatninga1
982109eliteopinionen1
982090geriljaer1
982106havrettskonferansen1
982103hovudforsamling21
982083intensitetsnivå3
982085kvardagspolitikk2
982088kvardagspolitikkens1
982100motintervensjon1
982093oljeproduksjonsutstyr1
982099opinionsskapar1
982108postwar1
982105presskampanje1
982084slutteleg2