Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 996 ordformer var 91 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
982054arealutbyte1
982019bergindustrien1
982062bladproteinkonsentrat1
982079bruttoproduktet19
982031energiaktivitet1
982056energibasis1
982004energifattig2
982035energiomsetning3
982025energipotensialet11
982051energitilførselen2
981996familieplanleggingsprogram1
982050fiskeområda2
982064fiskeproteinkonsentrat1
982055fiskerinasjonane6
982012forsyningssituasjonar1
981998framskrivingane39
982007gjødselråstoff1
982068grovfôrgrunnlaget1
982039grunnprosessen1
982058handelskanalar1
982021havsjikt1
982057hobbyfiske7
982026høgfjellsmagasin2
982045importområdet1
982034industristrøk1
982078inntektsoverføring2
982010kaliumkjelde1
982003karbonhaldige1
982024kjernebrensel16
982020kjerneenergien2
982061kjøterstatning1
982067kloakkvatn5
982041kolhydrat26
982040kolsyreassimilasjonen3
981991konjunkturtilbakeslag3
982077koparmalmen2
982006koparproduksjonen1
982053kornareal10
982043kostmønsteret3
982069kraftfôrimporten1
982081kunnskapsressursane3
982016kvikksølvreservane1
982018materialkjelde1
982017matprodusent15
982013metallressursane1
982075naturgode9
981999næringstilgangar1
982060oljefrø6
982023oljeskifer5
982071overskotsområde4
982052pengeverdibasis1
982011plantenæringsemne6
982066potetavfall1
981994prehistorisk1
982080primærenergi1
982005produksjonsfaktoren1
982044proteinforbruket1
982059proteinsektoren1
982037reaktorbrensel2
982082ressursmedviten1
981997ressurssamanheng1
982072ressursøkonomi2
982000rådstoff1
982074råvareøkonomi3
982002sirkulasjonsressursar1
982036solinnstrålinga3
982046storimportørar1
982038stripmining1
982073substitusjonsmateriale1
982076tinnreservane1
982029torium2
982014vanadin3
982032varmebalansen2
982030varmekraftmaskin1
982033varmeproblem1
982028vasskraftalderen1
982022vasskraftreguleringar3
981992voksterkurvene2
982049årsfangsten1