Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 1256 ordformer var 125 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981949aksjonærinteresser1
981946aluminiumsfabrikk11
981918aluminiumskoking1
981941aluminiumsprodusentane4
981930ammoniakkproduksjon1
981904atomkraften1
981939avskrivingsvilkår1
981881dekkas2
981958disponeras1
981936drogseth5
981907dyktigheten1
981950eigarrett1
981956enderesultatet5
981909energiforsyningen4
981903energiprisnivået1
981896energistudie1
981975energiutgreiing3
981875engrosvarene1
981981ferdigtrykt3
981865ferrosilisiumproduksjon1
981934ferrosilisiumproduksjonen1
981919forhandlingspartner1
981898forsyninger74
981894fortrøstingsfullt1
981989forureinsingsfare1
981966førkrigsprisar1
981887gjennommittlege1
981984grensekostnaden14
981985grensekostnadprinsippet1
981914imøtekommas1
981979indeksreguleringa4
981952industrikomitéen3
981929industrikontraktane5
981990innpassas1
981957innvias1
981920kalkuleras1
981880kamuflasjeord1
981983kjempeavtale5
981902kombineras4
981912konkurransemessige91
981962konsesjonsavgiftene7
981876kontraktbunden1
981874kontraktbundne3
981977kontraktprisen3
981866kostnadsaukinga2
981889kostnadsklassen1
981911kraftkilder1
981965kraftleigekontraktar1
981987kraftmengdene2
981890kraftreservane3
981964kraftressursproblemet1
981884kraftutbyggingane23
981970langtidskontrakter7
981870leveringane13
981961lokaltaktisk1
981933mangelsituasion1
981926middelpris1
981968middelprisen3
981967middeltal8
981877nasjonaleiga1
981963naturvernomsyn6
981869nettoforbruket1
981921nyttas23
981900oljeforekomstar1
981882oljekraft2
981910oljekrafta3
981901oljeskiferforekomstane1
981927opptransformeringstillegg1
981959partitaktikk3
981988prioriteras2
981937prisbinding1
981973prisdepartementet1
981976prisfastsettinga2
981974prisgrunnlag2
981893privatbanks1
981905reaktorer5
981871reguleras2
981897rikelige5
981923røssåga15
981943statskraftprisen5
981971statskraftverkene3
981972statskraftverkenes1
981978suksessivt18
981872tiandedelar5
981925tilleggskontraktar2
981940tilleggskraft1
981891trappas1
981955trasti6
981892ubønhørleg2
981951underkontraktane1
981948underkontraktar1
981916underselje1
981883utbyggbare1
981913utbyggingsområder3
981906utnyttelsen12
981953utsettingsframlegg1
981954utsettingsframlegget4
981917valutamessig1
981879varmeomnane2
981960vasskraftkjelder2
981888vasskraftreservane2