Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 634 ordformer var 34 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981862avinduvidualiserte1
981842bedehusveggene1
981830bergrabbar2
981833brimet5
981853daglegverd1
981843døna1
981834ferjebaugen1
981832ferjestøa1
981849filmstil1
981860folkehøgskulerektor4
981851forslaska1
981855frelsessoldat9
981835fråflyttingsværet1
981848heimlausgjeringa1
981846kommunefunksjonærar1
981836miniby1
981858namnekonstellasjonen1
981840oppattbyggingstida1
981838posttilvisingar2
981854samfunnsmedviten2
981859skogmanns2
981837skulekjellaren2
981831sluddelingane1
981839utgrensene1