Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 669 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981829allvitarposisjonen1
981805brunberg4
981821diktarprosessen1
981800ferjerute10
981816grunnundersøkingane7
981813hotellfesten1
981822illusjonsroman1
981804kaféjente2
981815kjøpesamfunnet1
981817kommuneingeniøren4
981806kristiansson10
981828manipuleringane1
981807murarlærling1
981798ramvik14
981826romanscene1
981827romanteknikk2
981802rutebilkaféen2
981810samfunnsforholdene1
981808samlivsspørsmåla1
981797sentraliseringstvang1
981814slagerstrofe1
981801straumkablar23
981799vindøy1