Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:4: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 1607 ordformer var 82 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981716billagra1
981731blomstersong1
981790breirem14
981725brilleglassa2
981724dagbladdikt1
981737dalevande1
981729diktaturgjeng1
981758diktheftet1
981770drammensaren13
981785elingard3
981792energibalansen7
981714energiprisane34
981722eplegrunn1
981733eplekjøtt1
981734eplelitteratur1
981776eventyrbibliotek1
981719fordelingskrise1
981728forfattarfront1
981755formyndargjerd1
981736geistes1
981775grasrothåndbok1
981727grottens1
981786handordbok3
981768heilskapssamanheng2
981715hovudråstoff1
981780indregard4
981789innsiktet1
981771jernlunge1
981744kinokjellaren1
981763klassetilhøva1
981766komposisjonsmønsteret1
981739korens2
981794kvardagspolitikken6
981796kvardagspolitisk1
981778kvideland1
981720mangelkrise1
981754miljøbakgrunnen1
981752miljøføresetnaden1
981751miljøkunnskapane2
981753nasjonalradikale1
981723nedanomdømd1
981718nyfordeling1
981717oljeslukande1
981735ovanforliggande1
981777reimund1
981773rentestrukturen2
981772renteutviklingen13
981732rugens1
981762samfunnspolitisk7
981761seminaropplegget1
981730sensurgruppe1
981788skulebokforlag1
981760snøggrit1
981793statsvitskapsmannen2
981787storprosjekta2
981769strendingen14
981767stridsdikta1
981726suffetonen1
981721tilstandens5
981764unionsstridane1
981750universitetsfolka2
981747vossabøndene3
981765vossastubbane4
981783wilding2