Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:3: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 556 ordformer var 89 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981575arméfraksjon3
981606augstein3
981587austpolitikken2
981535bayernkurier1
981609beromünster3
981612bundeskanzler1
981568dregger5
981595dreggers2
981577drenkmann1
981539fortidsfenomen2
981541hovudindustri2
981556inflasjonsskalaen1
981555inflasjonstal4
981554inflasjonsundersøkinga1
981576kammerrettspresident1
981618kanslarkandidaturen1
981561kanslarskiftet1
981559kanslarstolen2
981574kjernemedlemmene1
981550konjunkturømtålige1
981542kortarbeid4
981600kredittinnstrammingar1
981607maktmedvitne1
981563nollau2
981543omsetningssvikt14
981549omskoleringsinstitusjonar1
981546produksjonsoppgang1
981593prøyssardisiplin1
981597regjeringsbiletet1
981588revansjist1
981598schaumburg1
981602schmidts1
981532sitatserien1
981531soland4
981601stabiliseringskurs1
981604stabiliseringslinje1
981603storindustriens3
981567superspion2
981569sympatierklæring2
981579terrorbølje1
981608tittelartikkelen1
981581venstreaktivistane1
981580vernebudd1
981540wirtschaftswunder2