Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:3: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 499 ordformer var 44 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981523antipolitisk1
981525endringstrategiar1
981514evangelieforkynninga1
981492feudalsystemet1
981518føydalsystem1
981508individualmoralsk2
981486informasjonsdilemma1
981503innhaldsgransking1
981498jordeiere4
981519keisardyrkande1
981490keisarregimet1
981517keisarvenlege1
981504misjons1
981487misjonsblada10
981509misjonshald1
981488misjonsinformasjonen4
981500misjonskonferanse1
981530misjonskyrkjene2
981521misjonssambandsleiar1
981520mosleys1
981494rikdommer3
981513sambandsmisjonær1
981524surdeigsstrategi1
981501talefrihet1
981497tynet1
981516utsyns1
981506årsaksanalyse2