Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:3: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 682 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981471aldersklassane11
981479befolkningsprognosar1
981448bredest12
981478dekomponere1
981485demonstrasjonseffekt1
981461ekteskapsfrekvens1
981446finregulere2
981450flerbarnsfamilier1
981476folkeskoleplassar1
981473fødingsalternativet1
981483fødingsundersøking1
981455fødselskull7
981457fødselskurva6
981484fødselsregulerande1
981454fødselsutviklinga2
981458giftarmålsfrekvens1
981459giftarmålsfrekvensen4
981480kvartalstal5
981481kvartalstala22
981475mellomkrigskulla1
981464nedgangstendensen1
981467nettoreproduksjonstal1
981453nettoreproduksjonstalet3
981447overbefolkningen1
981462preventivmiddel3
981445rekneeksempla3
981465rekneeksperiment2
981468rekneeksperimenta1
981463reproduksjonsnivået1
981443rådgjerda2
981474sjefstillingar1
981452slumptreff3
981444stabiliseringstidspunktet1
981449tobarnsfamilier1
981477undervisningsplassar1
981482utvalsundersøkingar7
981440verdsinteressene3