Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:2: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 677 ordformer var 39 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981159allokeringsplanlegging1
981164allokeringsplanlegginga1
981169attraktiviteten25
981177bedriftsmessig2
981170båtproduksjonen4
981182delproduksjonen1
981157distriktsfiendslege1
981161distriktsutbyggingspolitikken2
981156distriktsutbyggingssaker1
981176distriktsutbyggingstiltak1
981162duf2
981185etableringsaltanativet1
981175etableringsalternativet6
981167fyrstehandskunnskap3
981165kombinasjonsvinst1
981179konjunkturstyrken1
981178konjunktursvak2
981171lokalsamfunnets12
981183maknaden2
981186omorganisringa1
981181planalternativet1
981191planens4
981180planleggingsituasjonen1
981172planleggingssituasjonen3
981187planleggjarens1
981158planmodellen2
981189planproblemet1
981188problemløysande7
981184produksjonsressursen1
981190ressursallokering6
981173råvaretilførsla2
981166situasjonsoppfatning1
981160styringstankegangen1
981154styringstiltak2
981155styringstiltaka1
981168systemframand1
981174systemsprengjande1
981192trivselsmessig2
981163vekstsenterfilosofien1