Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:2: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 335 ordformer var 36 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981144desentraliseringsutspel1
981142dirigeringsrett1
981152effektiviseringslina1
981118forvaltningsmønster1
981132fylkeskommunelova3
981129fylkeskommuneloven1
981141førehandsutrekneleg1
981151gigantkommunar1
981126hovedkomitéen2
981120komitéens4
981130kommunevalgloven1
981133kommunevallova2
981139kumulasjon3
981148kumulasjonsrett1
981138kumulasjonsretten1
981117kumulerast4
981137kumuleringsavgrensingar1
981136kvinnekuppa3
981127lokalforvaltningen1
981121lokalforvaltningskomitéen1
981149lokalutval1
981150lokalutvala1
981125lovendringer40
981116maktsentralisering4
981140partihierarkia1
981135partimakta2
981147personkontakt4
981124personvalget2
981143sentralinstansens1
981131stortingsvalgloven1
981134stortingsvallova1
981119utgiftsfordelingen1
981146valeiningar2
981123valglovgivningen1