Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:2: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 516 ordformer var 25 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981109amica1
981106billedhuggerinden1
981112bruksnaust1
981092doro3
981108kunstnerinde3
981110kunstnernatur4
981099kunstudstilling1
981115kvennset1
981105malerinden1
981107mindeord1
981091musikkgranskaren1
981094målarskulane1
981093målarskulen1
981113målarsyskena1
981101portrettarbeid2
981098schæfferske1
981102sjelfullt2
981090songleiar2
981100statsutstillinga1
981103studiehovud2
981095withs6
981111åsprong6