Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:2: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 559 ordformer var 58 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
981010austkinesiske2
980995chung10
980992folkejournalist1
980987folkejournalistar1
981043folkekorrespondentane1
981042folkekorrespondentar2
981045folkerepublikkens2
981029forskingsseminar3
981041forskingsstudentane1
981001fridomshærens1
981021hovuduniversiteta1
980994informasjonsfridom7
981027journalistavdeling1
980996journalistavdelinga2
981015journalistlinene2
981028journalistskolar1
981023journalistskolen2
981032kvalifiseringseksamen1
981035læreinstitusjonar1
980990masselina1
981030mediaekspertar1
981002mediautdanninga2
981022minchin1
981011nordkinesiske1
980993partidogma1
981012partikontrollerte2
980989presseverksemda1
981036reportasjearbeid1
981033småbrukarmiljø1
981019sosialstudium1
981031spesialkursa1
981038spesialoppgåve3
981008spesialskolar14
981026språkavdelinga1
981034utanriksproblema1
981025yenching1