Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:2: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 779 ordformer var 90 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980851alderdomskvelden1
980873attelitet3
980887brennevinsmangel1
980813brotsjøkavet1
980896djuplyndet1
980883dokterorda1
980885dødelighed1
980877enj1
980884fiskarbondes1
980874fiskarsalme1
980892fløstranda12
980875forver1
980814frimannsmåten1
980901gjennomblesen1
980859goksøyrvikja1
980841grannegnag1
980863greinalaust1
980822grovstreka1
980891hamnelaus1
980895handakrikjen1
980819hardstælt2
980870harne1
980840hondedagane1
980894ishavsskipperen1
980839jifte2
980878jordinnje1
980848julevangilja1
980893kaggjen13
980829kjøpetenner2
980843krokedala1
980849lampå1
980854medisina2
980881modalaust1
980836mottakarhugane1
980830mylljå1
980831målå4
980844nupamannen1
980838oluffa2
980879opponde1
980832pegara1
980828plombere4
980846pålgarden1
980847pålstova1
980856sildekontoret1
980821skoddebandet1
980826smillause1
980886smørløyse1
980817snaudland1
980835stirrigt5
980820stjernenæter2
980815storhavsaget1
980858storkasting1
980888storsiglaren1
980853strupla1
980855trøyeslaget1
980882vartdalstrandingen1
980823visshøvd2
980880vottanje1
980818våar5
980825ålesundsk1
980842åmdalen12
980890åttringelaget1