Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:2: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 314 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980799arbeidargruppa1
980792industriunder3
980812industriveksten3
980804kostnadsutlegga1
980794langlos7
980803lokaliseringsfaktorane1
980795møbelfabrik1
980810møbelsnekkerfaget1
980809møbelsnikkarfaget1
980800nominalinntekta1
980806sjølveigardemokratane1
980798sunnmørsbedriftene2
980808treindustriarbeiderforbund4
980811utkantproduksjonen1
980807utkantsnikkarane1
980797vinningskontoen1