Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:2: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 1220 ordformer var 75 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980699aiskylos3
980742allokering5
980741allokeringsprinsippet2
980677arbeidsverdiar1
980682arbeidsverdiens1
980686arbeidsverditeoriens1
980693arkina1
980721asahi8
980724avisbodet1
980723avisdistribusjon7
980728avistrykkeri2
980718bestseljartoppen1
980695billedredaksjon1
980676blokknotatet3
980694borgersinn1
980673brennmanetens1
980684dypereliggende2
980708elingaard11
980701eskola10
980726faksimiletrykk2
980679filosofistudentar1
980674fingertaren1
980733folkejournalistane1
980738follestads1
980746forlagsarbeid4
980687fremhevet13
980716fylgjemotiva1
980698gentagelsen1
980729gutenbergske2
980704hanoa1
980688hovudmotsetnaden4
980748industrisenter2
980720informasjonseksplosjonen3
980731journalistskolane4
980739kumuleringsretten3
980747lokalsoga9
980707lønnum13
980715maridalens1
980680marxismediskusjon1
980727massemediateknikken1
980730massemediaterminal1
980735mediaopplæring4
980737mediaopplæringa12
980691meningsdannende1
980740nominasjonsmøta9
980692oppbyggende5
980702perspektivbøkene3
980743planproblem1
980681representasjonssystemet1
980685ressursproblemer1
980696roggenbihl1
980744romaklubben7
980722shimbun8
980709skilsmissekommune1
980711skåpsprengjaren1
980732spetland2
980683stigens4
980745sunnmørshistorikaren1
980717tegnere5
980725telekabelsamband2
980719toppklassa2
980697tordenvejret1
980690tungindustrisosialisme1