Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:1: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 262 ordformer var 16 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980664abortpraksis1
980666aldersspesifiserte1
980665ektemakedelt1
980662ekteskapskarusellen1
980661familieformene1
980658idelle3
980671konformisere1
980663livsudyktige1
980669maktkonstellasjon2
980672motivformuleringar1
980660nettoreproduksjonsraten1
980668ordningars1
980667spacingen1
980659strukturrasjonaliserast2
980670uniformere3