Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:1: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 1033 ordformer var 80 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980646arbeidsseljarar2
980636bokmålsskulen1
980637borgarverdiane1
980625dialektopen6
980628dialektsærmerke1
980605fellesnasjonale2
980638formidlingsinstans1
980617hovudpåstanden5
980606høgtidelegare1
980592individualsentrert1
980647kjempesiger1
980598klassebunden2
980631klassefelage1
980596klasseinternt1
980595klassekampsak1
980600klassepreg2
980649krinsmøta3
980608magisteroppgåva1
980650makttoppane1
980586massekommunikasjonane1
980609morsmålsmetodikk1
980611målføreanarkistane1
980614målføreforkjempar1
980577målføreforkjemparane2
980580målføreforkjemparar6
980601målføreheltane2
980594målførekamp1
980576målførekuing1
980624målføremannen1
980593målførepurismen2
980575målførerørsla6
980578målførerørsle1
980648målførespesialistane1
980654målideologi5
980655målideologisk5
980652målreisingssoga4
980620nasjonalnormalane1
980584nedsliting4
980602normalskriftmål5
980622normalsvensk1
980630norrlandsk1
980579norskmålsarbeidet1
980613nsem2
980627riksnormal2
980626riksnormalen3
980604riksnorske2
980644sjølvkonservering1
980610skriftmålsalternativ1
980639skulemålsprosent1
980587språkendringane5
980583språkforandringane1
980588språkforandringar1
980621språkgranskar7
980633språkkuinga1
980642språkretarderte1
980581språkstudiet4
980590språkundertrykkinga2
980616storstreika1
980635talemålsalternativ1
980632talemålsflokane1
980597talemålsforandring1
980643talemålsnorma1
980640talemålsopplæring2
980653talemålsopplæringa1
980589talemålsvariant2
980599talemålsvariantane1
980641talenormering1
980612tilleggskvalitetane1
980623utkantrørsla1
980582vitskapsstemna1
980585ættledda1
980618øyrekviskrar1