Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:1: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 715 ordformer var 56 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980525anneksjon2
980526ashantifolket1
980541civilisatrice1
980553demonologi2
980549dominance1
980531eksterritorialretten1
980536gützlaff1
980543hypervarsame1
980528imperiebyggjaren1
980563imperievelde1
980529johnstons1
980542kiaochow1
980562kolonierobring1
980564kolonipolitik2
980523koloniseringstiltak1
980567kolonisieren2
980565kolonispørsmål1
980550konstantinske1
980548kontrarevolusjonært3
980534latourette3
980530livingstones2
980545maktekspansjon1
980518misjonsaktivitet1
980532misjonshistorikaren3
980540misjonsinteresser1
980522misjonsiver8
980561misjonsleiarane1
980571misjonslitteraturen1
980560misjonsordenen2
980538misjonsprotektorat1
980539misjonsprotektoratet2
980572misjonssalmen1
980556misjonsskulane3
980552misjonstenkjaren1
980568missionieren2
980524nyasaland14
980573onward1
980537opiumen1
980557osadebay2
980558pobee2
980574primale1
980519scramble6
980566solf1
980544utslaggjevande1
980551verdsstyre1
980554verdsveldet1