Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:1: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 372 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980517fireårsbolk4
980516fireårsbolken6
980510fleirtalspartiregjering1
980511fløyproblemet2
980515fløytenking1
980512koalisjonsproblem1
980513koalisjonsregjeringar2
980508minoritetsparti1
980514sprengkilar1
980506veljarstemninga1
980509villveksande2
980507vippesituasjonar1