Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:10: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 196 ordformer var 5 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980021hovudfilosofien2
980019kjempeorganisasjonar2
980017mattered1
980018superteknologi1
980016superteknologien1
980020utviklingsbudsjetta2