Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:10: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 693 ordformer var 82 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
980003arbeidsyting2
980000boterådene1
979964bruhovuda1
979965bruhovudteorien1
979986denaturaliserte1
979973dragsoget1
979985eksamensfag3
979974eksamensorienteringa1
979972eksamensorientert1
979981eksamensorienterte1
979989eksaminatorane1
979980fattigslegare4
979992fødselsstatus1
979953gjødselfabrikk2
979944grunnopelæring1
979954grunnskoleplassar1
979966hjartekirurgar2
979935høgmod3
979983inntørkingssymptoma1
979994karakterjaget1
979993kjøpeevne2
979977kulturframandt1
979940kvalifikasjonssjuken1
979949kvalifikasjonsspiralen1
979984kvalifiseringssjuken1
979998lagnadbundne1
979955landsbyungar1
979982lønsklasser1
979962myrsiget1
979968overflodssamfunns1
980001psykotekniske1
979979puggestoff1
979976skolekulturen1
979936skolemotstandarar1
979978skolepensum1
980007skolerapport1
979939skolesystema3
979999spreiest1
979990statusgleder1
980013sysselsetjingskomité1
979963toppstandard1
979988univenitetskandidat1
980004universitetsgraden1
979951universitetskurs1
979942utdanningsbeitet1
979971utdanningshemmande1
979987utdanningsinvesteringa1
979938utdanningskraft1
979933utdanningskrise1
979958utdanningsområdet30
979952utdanningssektorens2
979995utdanningsstigen3
979996utjamningsføremål1
979960utviklingsfilosofien1
979946utviklingsgoda1
979941utviklingsmønster2
979961vasssig1
979948vidaregaande1