Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:10: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 575 ordformer var 81 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
979802bøiningslæren1
979806bøiningsmønster1
979835bøyningsregler1
979850danskhet1
979826felleskjønnsformene2
979822felleskjønnsformer1
979831fortidsbøyinga1
979843fortolkninger7
979772gjeiten3
979818gjennemgår1
979771gjeten3
979790grunnnskolen1
979830hokjønnsbøyinga1
979805hunkjønnsformen1
979809hunkjønnsformene2
979807hunkjønnsformer4
979817hunnkjønnsformen1
979819innarbeidingen1
979813innførelse1
979825innøves1
979801innøvinga14
979820konkreter1
979779lokalfarvede1
979844mandatets1
979816nevnden1
979775norskheter1
979769omgangsmål1
979792paabydes1
979824påpekes12
979815ramsepuggingen1
979795rettskrivingsdrøftingane1
979836rettskrivningen2
979821revisjonsutvalet5
979770riksmålstalen1
979791rm26
979774røis4
979778samtaleformen1
979827sensorene7
979794sidefomer1
979798skoleboknormalen1
979803skolegrammatikkene1
979800skolekrinsane1
979833skoleråda1
979811sprogfølelse2
979810sprogvidenskapelig1
979848språkbruksundersøkingar2
979840språksaken1
979812stilverdier1
979829særutval1
979793tillatte26
979808tilleggstilråding5
979845uavkortet8
979841undervisningskomitéen5
979814undgår4
979823ustøhet1
979780utskreket2
979788vitigare1
979782vsa5
979773øir1