Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:10: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 663 ordformer var 28 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
979755alarmførebuing1
979746betalingsunionen1
979743delelinje8
979742depravert9
979766diktaturlanda1
979764diktaturregima2
979759energisamarbeidet30
979748etterkrigsproblema1
979749fleirstatlege3
979752forsvarsavtalane1
979750forsvarsavtalar1
979753frontlinje1
979767fødselsvear1
979761førehandskonsultasjonar3
979762gullstandarden2
979757imperiesentrum1
979760importkontroll9
979756jom2
979741kjempeoppgåve4
979747maktbiletet1
979758oppgivinga1
979765pyreneiske2
979744sambandsstatar5
979754spenningsfelta1