Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1975:10: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1975

Av i alt 1367 ordformer var 67 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
979688administrasjonsordning1
979727amx3
979734antiutdanning1
979673automatized1
979674battlefield28
979717befolkningslova1
979713bellapalma1
979697bergverksordninga1
979714berlows1
979684billigbokmarknaden9
979725crotale5
979715efterlatte1
979732eksamensvitnemål2
979711engagere2
979726flykjøpet28
979712fruktbareste1
979689gruverettane1
979678gullfuglane3
979675industriøkonomi2
979687ingenmanns1
979686interessespillet1
979692jamstellingsprinsippet4
979699journalistbok1
979737kihumbu1
979677kontrollproblema2
979710korreksen2
979681kronersbøkene1
979716kvinnespeil1
979709leksikonarbeidet2
979696likestillingsprinsippet3
979729morell9
979735njogo1
979691oppkravde1
979719otgard2
979680prologforfattaren1
979724riksmålsforbundsfolka1
979730shulman3
979731shulmans1
979672sinnslikevekta1
979705skiftarbeidaren1
979704stamflyruta1
979676storjordbruket1
979693suverenitetsprinsippet5
979703sørveg1
979682tankemennesket1
979690territorialfarvatnet41
979738thairu1
979701universitetsmennesket1
979706urbansering1
979695uthole15
979720vitenskapsakademi6
979683våpenspreiinga1
979736wahinya1
979685østreng20
979698østrengs1