Norsk Ordbok 2014 layout  

GOS.VII 1913: Sogur 2

Skar, Johannes

Olaf Norlis Forlag, Kristiania 1911

Av i alt 9875 ordformer var 367 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
969801aabandet2
969915aassi3
970057aatfari1
970007audsklegt2
970012avlessa5
969780barneleike3
969958beianste1
969807bergjet2
969980bikkju3
970065bismaalen1
970016bldoet1
969881bldoraud1
969882bliknar2
969925bloè2
970020bløygi1
969897borgjir2
969947breidskla1
969946breidsklar2
969821brodsenden1
970003brudgomsklædine1
969829brudgomsskjurta1
969986brudklædine1
969987brudkonune4
969910brunnhuset2
969823brurestakkane1
970039budrosen1
970052burstabbar1
969803byggsekkjen1
969864byrdane1
969770bytelaget1
970042daaho1
969930derhit1
969968digr1
969859dogurdmaal2
969995drakje1
969800dubbelnaglar1
969802duyr1
969908ergje1
969806ertesekkjen1
969989eunder1
969865falkhovmannen4
970001fangjet2
969914fatigskona2
969844feiari1
969940fjølltrollet3
969755fleskeskjinkur1
969794fokjet3
969863folkhovmannen2
969804forfergde1
969901forfjotra1
970054forfjudra1
969822forstogetilet1
969996fullgjødde1
969994føti1
969886galgjen1
969885galgjetreet1
970053gastelege1
969855gjea4
969877gjeiplande1
969730gjeitane2
970044gjeitedrift2
970045gjeitedrifti1
969731gjeiteflokkjen1
969893gjygrar2
969840gjygrè28
969905gjyllt1
969757glaaptest1
969753glamande1
969951glasfjøll1
969948glasfjøllet6
969956glasflingrune3
969950globeitt2
969775glutta4
970049glygde1
970072godskelg1
969884graantoppane1
969792grevskor1
969981guak1
969771gullburet6
969991gullfingrungjen2
969744gullfjøyr1
969747gullfjøyri2
969748gullhesten12
969992gullskor3
970037gullstabbar1
969768gullsverd1
969749gullsverdet11
969750gullverdet4
969795haarspirune1
969942hallingjen1
969911halvspunne2
969983handskjen4
969751heismens1
970002herkla1
970041hjurdingjen10
969965horungje1
969809hovskjeggjet1
969997hudfillune1
970013husvand1
969798høvalt1
970055ingkje1
970066innapa1
970084jarnbònd1
970085jarnbòndi1
970060jarndyrar1
970063jarndyri3
969936jarnstaven1
970056jofmruve1
969796jomfruvas1
969972jøllet1
969878kamarar2
970005kattehaar1
970015kattten1
969979kjeddari3
969880kjeftslag1
969998kjeivedurrar1
969929kjilande1
969828kjylja2
969912kjylla1
969917kjylle1
969913kjyllte2
970051kjyredrift1
970080klingefat1
970079klingefatet1
969867klyvjane1
969756kmo3
970014knika1
969872komd1
969875konstt1
969933kornstadane1
969953krusular1
969990krøkjur1
970011kvennmannarbeid1
969937langglaapte1
969815lauvaas4
969826lauvkjerven1
969988lauvlidi2
969916ljotare3
969906lokjet2
970048lorteklampane1
969772lusnemyr1
969805lyngjet1
969952lònd3
969964meidga1
969737mjòlketrogjet1
969945mokkkar1
969825munenn4
969838munnast2
969974museskjinnspels1
969973museskjinnspelsen3
969927mykeslede1
970022mæden1
969943mælakorn8
969778neveslòg1
969745nipla1
970075nottar2
970093nottefugl1
970068nsyteskreppe1
969782nøte1
970081pagga1
970010paggje1
969766pelnt1
970008plaggjet1
969907poddur2
969866prisesssa1
970082punsebollen2
969883rennesnòra1
969746revn1
969769revven1
969879riglande1
970030ruskehøyet1
969862rustaste1
969810rygjen1
970077rym5
969903rysegard1
970036rysegarden1
970040rysekjellingji4
969971rødar4
970009salvettar2
970076sengjeklædine1
970017sengklædine1
970071silkjesnori1
969976sjavlaga1
970088sjukmoi2
969920skjalarar1
969874skjalkjen1
969873skjeinande1
969781skjiept1
969758skjinke1
969898skjinnfille1
969931skjippund1
970035skjyggja1
969922skjyggjesteina3
970067skjyggjesteinar1
969984skjyldfolk6
969767skjyrònd4
969926skravar2
969854skrovi1
969871skrubbane1
969836skrubbens5
969733skvena1
969833smaasmikrutte3
969860smaastien1
969899smiar1
969736smørkjelda1
969774snopele1
970004snuggar1
969785sogje5
969743solheime1
969760spenil2
969761spenilen1
969793sprangjet3
969820spunesekk2
969783spurdagje1
969985spyrjaum1
969896spònni1
970064srpang2
969764staalstongji2
970073staalstykkje1
970074staalstykkjet3
970023starvlande2
970086stjukbarnet1
969902stkak3
969787studrarane6
969941styvd3
970018svalir1
970092svidra1
969977svinestudrar1
969839svinesveinen1
969814svòle1
969813sylvera1
969858sylvhornet2
969955sylvklædningjen1
970019tilfangjen1
969811timrestokkar1
969961tingjet3
969932trekst1
969856treskjarane6
970061trolten1
969808trygjet1
969888trysja1
969869tunnune6
970046tvaattevatnet1
969904tvegjen1
969776tyrilògar4
969889tògji1
969729tùme10
969739tùmi1
969891ugjerdsdyr1
969919ugjild1
970033uppstrokjen1
969773uskjylde1
969962utanvegs1
969786utkorleg1
969779utrettes1
969788uvisklegare1
969918vaakelg1
969909vakleg1
970031vaktine3
969861valdhornet1
969966vanskjipa1
970062vedskjid1
969957vesaal2
969754vidjespenlar1
969978vigjingji1
970025vigtskaalir2
969784villøykjen6
970083vitrur1
969960vrònge2
969959vyrdelegaste2
969935vòrdstøkk1
969789vønast2
969791yvegjeven1
970038yverskjipa1
969799yverslegne1
969762Ònd5
969763Òndi2
969790æreteikni1