Norsk Ordbok 2014 layout  

forskning.no 2009: "Det verste er framleis i vente"

Hallvard Lyssand

Noregs Bank, Oslo 2009

Av i alt 272 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
968161anna at1
968169anna hjalp1
968173bankregulering1
968167barack1995
968166bustadverdien15
968160dollarverdi2
968158eksportunderskot1
968159husholdningane1
968162investeringsbankane8
968157investeringsbankar2
968164kredittrating5
968163kredittratingbyråa1
968153lyssand35
968165lånepliktene2
968168obama4355
968171redningspakkar5
968172resesjon99
968174resesjonen65
968156statsfinansar10
968170vidareselja2