Norsk Ordbok 2014 layout  

FosseA 2008: Andvake. Forteljing

Fosse, Jon

Det Norske Samlaget, Oslo 2008

Av i alt 3153 ordformer var 25 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
957590aldia4
957581bjørgvins10
957591fortøygd3
957587fortøyinga10
957593heridis1
957598hipslar1
957602instegata10
957601meisterspelar3
957586mottens1
957588oppovre1
957585pistrut1
957595skråe2
957606skutevika48
957584storesteinen4
957583strandsitjarhus1
957597tårnhusa1