Norsk Ordbok 2014 layout  

DrangeRL 2007: Rasmus Løland - Barnebokpioneren frå Sand i Ryfylke

Drange, Ernst Berge

Det Norske Samlaget, Oslo 2007

Av i alt 48279 ordformer var 3359 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
954754aadel3
955025aakradn1
954501aandsarbeide3
955257aandsmannens1
954268aandsudvikling1
953301aaraa5
956111aasveien10
954197aasvejen22
954632abstraksjoners1
953351adelstitlane1
955473afgaa2
953703afholdende1
954844afholorne1
954198aksielag17
955682aksjekapitelen2
955722aktivera10
954842allerfriaste1
954227alliancevælgerne1
955576allmannavegen3
953439allmennlesing1
955115allmennprat1
953454allmueskulen1
953411allmugeboksamling1
953707almannajuvet2
955577almannavegen1
955141almenngyldige1
956615almenverd1
954369alnakkaa1
956283alpeby1
956652alpelandsbyen2
954093altforstor1
953834altslaggs1
953538alvabåten1
955525alvorbok1
955290alvorstaket1
956150amicis1
956394amtskolebestyrereren1
954894amtslaget1
953470amtsskuleelevane2
953463amtsskulehalvåret1
953906amtsskulekurs1
954292amtsskulelærar8
953680amtsskulestyraren4
953471amtsskuletida2
953452amtsskuleundervisning1
953469amtsskuleåret1
954902amtsungdomsstemnet2
954857amtsvenstremøte1
954781analyseret3
954111anarkistblad2
956058anarkistbomba1
955291anarkistfana1
955897andelsmeierier1
954428andenhaands1
956358andreev2
953444andreopplaget7
953860anektdoter1
953626angstanfalla1
955275annege1
953935annert2
954269annug1
955063antikvarbokhandel1
955061antikvarbokhandlar2
955850antiparlamentarisme1
955228apaliå2
954276apallibakkjen1
953451apalliå3
955568apekattandlet1
953603apekattstreger1
954183apestund1
956589arabesker1
956042arbeiar1
954110arbeiarblad2
956035arbeidargravferd1
955099arbeidarroman6
955990arbeiddet1
954954arbeidsbytte1
955595arbeidskammer1
955143arbeidspotensial1
956022arbinsgade1
955131aristrokrat1
954787aristrokratiske2
954411armadn5
954704armodstraven1
954934arveleghet1
955719askerbøringen2
955459assbotn1
954888asseus7
955095astmatæring1
954150attaren2
953787attemed2
953391attpåsleng2
953938auedn2
956012augeoperasjonen1
953939augeproblema2
953400auklend3
955453austlandsbrev2
955533austlandsjenta1
955528austlandsjente1
954892austlandsungdommen2
955017austøve3
955121authoriserte1
955957autodiakt1
953300avantgardekrinsen1
955394avantgardemiljøet1
955431avbaklege2
956558avdukingshøgtidi1
955082avhaldsagitator1
955039avhaldsagitatoren1
955135avhaldsforedrag4
954879avhaldsforeininga1
955214avhaldslaget17
955136avhaldslosjen1
954325avhaldstalar3
954878avhaldstale2
955044avhaldstalen1
954261avisaa1
953611avisbunkar2
954112avisdebut1
953607avisedn3
955346avisomtale3
954822avisstykka1
954829avisstykkje1
955596avisstøkkje1
954306avklaringsprosessen2
954668avsies6
955023avsleie1
956118avslutningskapitlet6
953468avslutningsstunda1
956303avstandsforelskinga2
956088baanelesnad8
956106baaneskildringar1
953826baburin1
953668baglartida1
955926bahns1
955839bajadskunster1
954896bakafor5
955024bakjen1
956054bakstreving1
955526bandagist4
954479bankrevisoren1
955879banninge1
956237barfrøstovene1
953430barndomsøkta1
955621barneavhaldsbladet1
956139barneblada6
956176barnebladredaktør2
956339barnebladredaktøren5
956650barnebokforfatter9
956082barnebokforteljarar1
956080barneboklaget1
956075barneboksamlingar6
956456barneboksjangeren5
953310barnebokstilen1
956125barnebøger1
953309barnediktinga2
956455barneforeljingar1
956612barneforeteljingane1
956123barneforfattarskapen1
956148barneforteljarane1
956081barneforteljarar1
956414barneforteljaren2
954800barnefortellinger3
956500barnegleder1
953892barnehistoria3
954591barnehistorie2
956129barnekollektivet1
956119barnelesar1
955211barnelesing2
956647barnelitteraturspekteret1
956071barnenamn1
956128barnenovellenes1
956090barneopplevingar1
956124barnepublikum1
956091barnereplikkane1
956648barneskildrer1
955667barnesoga1
956499barnesorger1
956131barnesubjekt1
955971basarbygning1
955521basarlokale1
955685basartanken1
953952bastetaug1
954693bauernlebben1
955952bauernteater1
953598bausabryllaup1
953677bausamannen1
955498bausamennene1
953593bausaslekt2
954406bedagen2
955194bekendtskaber1
955327bekjennelsen2
954708belmansk1
954711benaadede1
953631bergeland8
953811bergensdiktaren1
954657bergensfararen1
955543bergensforfattaren4
955085bergenskvinnfolk1
955707bergensstemnet1
955052bergensstudentar3
954930bergensturar2
954653bergensturen4
954219bergspartiet1
955489bertand1
954585beskjæftigelse6
955263bestefarbror1
953891bestemorsstova1
954828bestialis2
954287bestnas1
956122betingelsesløs4
956387betrakning1
956636betrevitarposisjonen1
955146betydeligst1
954049bibedl1
955846bifallsytringar1
956544billigheds2
956371biografert1
953916bjena2
954158bjensl3
953772bjente6
953591bjergajentedn1
953550bjergajentene2
953658bjergaradn1
954053bjergasølvkanna1
954538bjergsted17
955306bjerkreimbuen1
953395bjødnavikjå7
954142bjørkehauen2
954027bjørnasogur1
955267bjørnelabben2
953638bjørnesoge2
953559bjørnesogur2
954813bjørnsonshermingi5
954982blaaprikkut1
956192bladbolken1
956376bladjournalen1
955966bladlesnad2
955645bladmannsdansk1
956342bladstyrarpost1
953880blekkblyant1
954035blekkpenn1
956073blidgjenta1
956011blindeheim2
953877blodlaupet5
953878blodsirkelasjonen1
953874blodtaking1
953379blomedekoren1
953506blomeknoppen5
953872blotaking1
956540blyantinskripsjon1
954989blåbløyta1
955248blåbærgraut2
956133bogstavering1
954667bogvenner1
954174bohemebøker1
955544bohemforfattaren1
953297bokauksjon4
955655bokbrev2
956107bokbrevet1
954476bokdebut5
954762bokhandlarne1
954705bokhandlarringen2
955010bokhonorar2
955192bokinnlegg1
954571bokjaa1
955179bokkritikaren1
955647bokkritikk2
955015boklageret3
955673bokmannsstipend1
956026bokmannstittel1
956316bokmeister1
956293bokomsetjar2
955972bokopplaga2
954755boksjeler1
955169boksmålslitteraturen1
953868boksprok1
956163bokstavgåter1
955828boktida1
955062boktidsskriftet1
956160boktillegg2
956157boktillegget4
954778boktrykkjeri3
954273bokutgjevingslaget1
954286bokutgjevingssamlaget1
954815bokutgåvene1
955824bolker5
954745bonbon4
955674bondedrøs1
956013bondefanging1
954720bondeforteljarane1
953848bondeforteljiingane1
956251bondegårder2
955748bondehat2
954695bondenasjonen1
955996bondenation1
956509bondeoppbygging1
955947bondergreidor1
953558bonderomantikarar3
953304bondeskildringar2
954650bondeskribentane1
956057bondetrældommen1
955191bondetypar4
955834bondeungdommar1
955053borddans5
954655bordlast1
956040borgarmiljøet1
954228borgerskare1
954044borgilla1
954248borgjela1
953665borkebrødstida3
955542bortisjaa1
953373bortistovå18
953983bortmæ1
954250botnafjøl1
954249botnfjøl1
953982botnfjøler1
953586braudlaup1
953606braudlaupe1
953590braudlaupsfolkje1
954880brennevinsbua1
955363brevføraren1
956334brevig27
956503brevskapet2
956266bringebærrisa1
953988bringebærriset3
955264broderskabets4
955389brokte1
953384brorflokken1
955377brorskapskyrkjelyden1
953533brultespel1
954019brunaa1
953597bruragrauten8
953594brurevigslinga1
955123brushanane2
953886bryllupsreis2
954441brystsjukdommen1
953421brystsvak2
954586brystsygdom1
956132bråtveitgrenda1
954700brændtes1
956170brødmåltida1
956103brødrepara2
953940buaa3
953926buahedlå1
953578buahella1
954082buakammerset1
956200budsjettomsyn5
953374buhus1
954415buhuset1
955159bukammerset1
955641burtskore1
956036byarbeidarmiljø1
956041byarbeidsfolk1
954552bydram1
954533byensl1
953516byent2
956244byferder1
956298bygdarlaget1
953295bygdebokskrivar3
955781bygdegrændsen1
954580bygdejournalistikk1
956046bygdekultane1
955993bygdemaaali1
955425bygdemaalslage1
955423bygdemålslaget1
954431bygdetenkinga1
953851bygdevise2
954882bygselmenner1
953843byherren7
955418bymaalmenn1
956242bymålslag1
953478bålte1
954277båtadalen1
953477båtadalshauen4
953354bædre1
953496bøkedn4
954136bøkkar3
954059bønefolka1
953551bønemann1
954046bønemannen3
953675bønemennene2
956440bøneomsorg1
954039bønesukka1
953389børkjeland1
956418børnetanker1
953296børsums2
955442cancelliraadens1
955684catrinus1
956076centralstyret82
955549centralteateret3
954920channings1
954659christiestøtta2
953768corsicaneren1
954827crimen3
954671daadlaus2
953667dadn4
953706dagboknotatet1
953909dagbokskrivaren6
953907dagboktekstar2
954680dagleget1
954290dalateien1
955244dalbergstien6
954310dalveien1
956347dami1
954518dampbåtbrygga1
956463dampbåtturen1
956600dampskipsråka1
953412dampskipsstoppestad347
954381danebrog6
954200danismane1
955575dansehelten1
953924danseløgje1
956365danskdommen1
953312darwinisten4
954435dasstomta1
953321datotilvisingar1
955616daudeingehandi1
955149daudingehand1
955154daudingehandi5
953576debattinnlegget5
953552debattstykke1
954432debutbøker3
955416debutsoge1
956645debutår2
956581dejlighed1
955309dekadansetida2
954891dekadansetidene1
954642dekadentane2
955825delsvar3
954731deriken1
954474dernere1
954460dernor3
956505derudenfor1
954247detectives1
956047develeskap1
956469diakonissa2
954091dialektforskaren6
956478dialektpreg1
954810digtararne1
955145digteraare1
954806digtningjen1
954582diktarer2
954161diktargjevnad1
955749diktarkollegaen4
955620dillekunst1
954565diskusjonstemaet3
953307diskuteterte1
953659disputering2
955708distaden3
955559distadhuset1
955977distribusjonsentral1
956270ditlif1
954319dividerast2
953386djupttenkjande2
954611dogmetrendar1
953633dokterbesøket2
955175dokterrådene1
953879doktorstid1
954617doktrinisme1
953378dommernes5
953699dorarane1
954631dostojevkij1
955325dostojevskj1
954641dostojewskij1
954607dostojewsky1
954788dovenpeisen1
954368draaga1
955600drachman1
955157dragahidleren1
955755dragesnørklet1
955886dragkjerra3
953673drolsums1
954313druerne1
953536dråga1
955968drøsesykja1
954622dulgtes1
954546dydsirede1
956416dydsmønstre1
954387dyraa1
955197dyrebogen3
955212dyreboka2
953989dyrefellea1
955578dyretrå1
954384dyrkingsgrøftene1
955910dyrkje1
955029dyrskar8
953750dyrskue10
954083dyrskueberetningen1
953757dyrskueforteljinga1
953755dyrskuene1
954231dyrskuevesenet1
953901dåsar1
953858dåser3
954376dødsbuauksjonar1
954995dødsleiethans1
954831døydssengi3
954692echo47
954424efterromantik1
955056egden2
953482eggjadn1
954893eidsvoldsbygningen9
956487eied3
956472eikegrein3
953380einhjørning1
956351einigt18
955519einskildkvinner2
956536einskildlagnadene1
955633ekspedisjonsrommet2
954229ekstrapræmi1
953821ekteskapsromanen2
954175ekteskapsspørsmål1
953432eldhushauen5
955854eldoradoteateret1
955742eldstøtta2
954758elfarvik1
954485elhuse1
954489eliashuset1
953773elskhugsjukdom1
955584elskhusguden1
954734elskovsvers1
955908embedsgjerning1
954737embetsdansk1
956089embetsmiljøa1
953714embetsmiljøet1
956338embetspresten1
954861embettsmannsættlingar1
954109embætsvelde2
954186emigranthistoria1
955476endekonsonanterna1
954081engelsklesing1
953852engelskstudium1
954018engelsmennedn1
954652enkeltpersonenes1
955496enkjemannnen1
953962episodeprega1
953479eplesjever1
954994eppendorph1
955237ergerlegt1
956098erindringskunstnar1
956327erkjenningsbok1
954398erkommen1
954442ertrand1
953963erzeugen1
953964erziegen1
954352essaybok1
954710etterhermar1
953531eventyrlesing5
953625eventyroppskrifter1
955772eventyrsoga1
955739everin1
954343evighetaa1
954567existerte1
955975faaed1
955552faddergaven1
955078fagerhol80
955008fallittbuet1
955970familiebustaden2
954289fargarkone1
954332farrars1
955857farsetull1
955858farsetullet1
953780fastelavnsdag1
954898fatlan1
954379fatlansslækter1
953571fatnes33
955628fattigjente4
953357fattiglemmen1
953383fattigmannshaldning1
955249fattigungane2
953700fattnesnuten1
954395febroar1
953932feiebrett3
956619feilflagging1
953740felaa1
955360felleslaget3
955895ferdabreva5
955965ferdastykket1
953587ferege1
954451ferieopphaldet9
955279festområdet5
955958festståket1
954452feuerzeug1
956485fiendeavisa1
955832figta1
955245filleonkelen3
956575finhed11
953573finlesa5
955695finnesko1
953664finnøyslåsa2
953666finnøysoga1
954447fintnæsede1
955680firmameldt1
954776firskjeling1
956045fiskebygda1
953627fivelan1
953702fiveland6
953794fjogstad4
956502fjordguten3
956607fjordvegen30
954445fjorårsbok1
954329fjågt2
953947flaaga1
953958flaataa1
953864flesjå39
955811fljugemaskiner9
955580flugeprikkar1
954371fløtting1
954056folge2
954074folgebrev1
954066folgebrevet2
954399folgediktaren1
954375folgegreiene1
954180folgekall2
954747folgekallen1
954064folgekontrakt1
954072folgekontrakten1
954400folgemannen1
955700folgeretten2
954155folgestova9
954372folgestovaa1
954075folgestove4
954374folgestuen1
954067folgetagende1
954065folgå1
955986folkebibliothek2
954923folkefredsbrevet1
953849folkehøgskulefolka3
953525folkehøgskuleideologen1
956532folkehøgskulemessig1
955967folkehøgskuletalor1
955956folkelivsforfattaren1
954450folkelivsskildringa3
955983folkelivsskildringer5
954706folkemelodi2
954694folkepsykologien2
955835folkeraadet2
953562folkesaka1
955874folkeskodespelet1
956077folkeskolers5
955134folketalen6
956569forbavset1
956643forbisette1
954966fordervande4
954195fordrat1
953642fordæmæsta1
955373foredragsrekka1
954702foregangsmanden1
955343foreiningsnamnet1
954950forespørgsler1
956446forfattarretten2
956637forfattarvenen2
954382forfattaræra5
956024forfatterindene1
956023forfatterinder1
955980forfatterlegater1
955545forfatternavne1
954583forfatterpersonlighed1
956369forgjengne1
954908forhastet7
955189forklared1
953718forklaringsstoff1
955820forklarlig1
954713forklejnelse2
954426forkrøblede3
956181forlagsbokhandlaren1
955784forlagshonorar1
956459forlagslaus1
956180forleggjarsorg1
954916forliksordningar1
954925forliksrettar5
954805formaale1
954350formers2
955657formfuldendte1
954166formlausare1
954068forpleiningen1
954192forretningstiltaka1
955186forretningsvindaugo2
954309forsjel1
956649forskingsråds9
955064forskotshonorar2
954388forstan1
956400forståaende1
955997forsvarsnihilistar18
956117forteljarposisjonen2
953382forteljarstoff5
953461forteljarstoffet1
953884forteljeprosess1
954741forteljesjanger1
956004forteljestoff1
954824forteljingjen2
953441forteljingsbøkene1
954718fortrinnleg1
954939fortsettelsesskolelærer1
955658fortællergave1
956310fortællingen11
953466forudbestemt1
956471forudfølelse1
956044forurettedes2
955629forviklingshistorie1
956585forvildethed1
956425foryngd2
955074fosterborn1
955251fostveit2
953420fotskade7
955790framandordbok3
955799framslengjingar1
954772framtidsutsigter1
955569fransklesekurs1
954235frantzos1
955837frasetull1
954921fredsbladet9
956359fredsboka1
954918fredsbyrået1
956356fredsfolk7
954922fredsliste1
955540frelsesarmeia1
954547frembær1
956613fremdra1
956262fremefter1
956049fremheva1
954721fremstillede4
956126fremstillingsmaaden1
954771fremtidssyner2
955261frick8
953746fridomssinn1
955902frieksemplara2
954984frimurarlaget1
954933friseminar39
956053fritenkersk5
956140fritenkjarboka1
956001fritenkjarromanen1
956141fritenkjarstandpunktet3
956204fritenkjartemaet1
954448fritænkeriopsporer1
954557fritænkers5
955383fritænkning1
955079frognersæteren2
953366frygtsom2
954782fullgjenge1
954960fullyst1
954688furlege1
954389fyrstikkstreik1
954770færege1
955246fødselsestiftelsen1
955181følelsesfulde1
956002føljetongane5
955342føregangsfigurane1
954275førenenamnet1
954477førestellingskrafta1
956186førkolumbiske1
953688førsjulstida1
955866førsteforteljaren1
955260førsteprisvinnaren1
954386gagnleghet1
955653galare1
953636gamalfaster1
956215gamalmannskloke1
954679gamalungkaren2
956267gamalungkarsrolla1
953532gamlannastovå2
954681gamlegrannen1
955518gamlelensmann1
954850gammelkloge1
954786gardmannsdottera1
954978gardmannsdøtrene1
953992gardsgrisen3
953813garman13
953795garvikjå2
954221gataa1
955505gatekvinnfolk1
955570gateområdet1
956410gaulestad1
954334gehanna1
954986geie1
955051geitmyrsveien3
954964gelsen2
956594gennemarbejdet1
956461georgisten3
955934gesinnung1
953650giktverk3
953914gjeldspress1
955985gjennemarbeidet4
954803gjennemgå1
954199gjennemsyn3
954723gjennomarbeid3
953816gjennombrotsromanane1
953830gjennombrotstidsmiljøet1
955144gjennomlese1
956337gjennoppleva2
953763gjentaa2
955003gjerpestad1
953338gjestebodshusa1
955869gjestegardar2
953805gjestgjevarhus5
956285gjestgjevarhuset1
956269gjetemyrsveien1
954162gjevnad22
954684gjældbunden3
954003gjætargutane4
955617gjønstykke1
953949glasaa1
955589gledesjenta1
955590glædespigen2
956372goldenes1
955848gongonen1
953433grannegutane5
953970grannestovene1
956063gratisstellet1
956037gravferdshistoria1
956449gravferdskostnadane1
956498gravferdstalen3
956424gravflgjet1
956231grefsenåsen2
955900grensevollen1
954239grillestong1
953991grisagras1
953797gronlaus1
955155gronna2
954308grontonen1
954497grossereren1
955906grunddtvig1
955789grunnlagshonoraret1
953820gruvebestyrar1
954130gruvestyrar2
954983gruvlat1
956383gråtarauga1
953517grønsakfrøa1
953574grønsakhaldet1
953628grønsakplantane1
953987grønsaksengene2
956248grønsakåkrane1
956300gudelegheita1
954139gulerøtedn1
953518gulrotfrø1
955532gulsotten5
956427gutealderen3
953392guteflokkane1
956479guteforteljingane1
954001guteforteljingar2
956130gutekollektivet1
956101guteliv3
953431gutesinnet3
956092gutetravar2
955443guteår2
956168guttedagane1
955206guttefriskfyragtighed1
954780guttelurk1
955911gutungernes1
955751gåseaugo3
954826haaeim4
955198haandsrekning1
954819haannaa1
956483haardhjertede1
954241haavebraat2
954367haavetøngslaa1
955702hadlesen1
956243hagebruket21
955223hagedyrkinga4
956453hagekultur3
955613hajen2
955077halsbindknappane1
955094halskatarr3
955359halvannnan2
955210halvaustlandsk1
955813halvdanning1
956193halvskymt7
953453halvtårs4
955444hamarhaug5
954868handelsplassarne5
954103hanhah1
955215hansame1
956010hareskar1
956428harnack5
956518harselering10
956250hasselbakken2
956184hastverksproduksjon1
956183hastværksarbeide1
953985hauagutane1
953815haugianarkritikk1
955030haukelisæter20
955537haustdikt2
954993haustgul2
956214havbaare1
956380havdt1
954342hedlot3
956367heimafølgje1
956541heimearven1
956018heimeunivers1
954651heimstaddiktbåsen1
955769heksehistorie1
955351heksernes1
953775heldtandakt1
953854helgetorsdagen3
954958helmert6
954609helsas2
953937helseangst6
955870helseheimar25
955305helseskakande1
955301helsestyrkande1
954820helvedesstraffen1
954333helvedesstraffene1
956222helvetestankane1
954123helvetestrua2
955110hendisløysor5
954774henneførst1
956085heradskasserar2
954363heradsstyreval1
953614herredene1
955597hestegongen1
954409hesteskutdøra1
955463hevdrett1
954347hidleren1
954348hidlersækraa1
953592hiim21
955103hikstoriedikting2
954608hilsens1
953582himmedl4
956633himmelrome2
955759himmelsengi1
954738hinmanden1
954410hippa2
954115historieinteresserte19
954590historierne1
953419hjartansgode2
953485hjartebetennelse13
953972hjartefeilen10
953733hjarteria1
953685hjarterier1
955020hjartesjuk9
954094hjartesjuka1
954095hjartesjuken2
953524hjarteturane2
953528hjarteåtaka2
954245hjernecellar1
954267hjernemaskineriet1
954767hjertebetennelse3
956315hjertegreben1
955563hmen1
955949hofer14
956355hoffglans1
955951hoffkyrkja1
956363hoffmål1
956151hofften1
955021holgjersonen1
955293holmenkolldagen5
955774holmevika1
953502holsvikedalen1
953565homiletik1
956216hommeismen1
954413homphatladn1
954318hondre17
953407honoratus1
955298hopplaup1
956257horevert2
954537hospitera13
955047hotellarkitekturen1
955862hotellgangen1
956245hotellovernatting23
955860hotelltenar1
953563hovedbestyrelse1
954541hovmodigste1
954938hovudbasert1
954262hovuddistributøren1
954438hovudessensen7
955396hovudkassestyrar1
953522hovudkål8
953754hovudpremiane2
953716hovudrepresentanten5
956568hovudstraumingane1
956212hugnadsstundene1
955780hugskakande1
955668humoreskane1
955171humoresker3
956608hundreårssoga2
954874hungrer6
953950husabakkadn1
953712husflidsarbeid7
953649husflidsarbeidet7
954100husflidsprodukta2
954952husflidssager1
955048husflidsskular8
954949husflidsutsalget1
955882huskestovekveld1
955992huskross5
954226husmandshest1
954223husmandshesten1
954279husmannsli1
954393husmorære1
955896husmændenes1
953945huspostillesinga1
956213husrekkjorne2
955534hvitnæss2
955022hydl2
955606hyggelia2
955736hyllingsbreva1
954936hylsdalen4
955450hylsfjordbuksa1
953601hylsfjordingar1
956134hylsfjordmålet1
955026hylsskaret3
953328hylsstrannå1
953527hylsstrondi3
954794hyperfornemhed1
953936hypokonderen6
954457hypokondermønsteret1
955185hysch1
955339håndbaken2
953799hælle1
955437hærrustingar1
954743hærskarernes1
954856hærvæsenet2
955955höllbart2
956431høgskulebladet10
955311høgtfarande1
954838høgtfljugande5
955783høgvyrdnaden1
956627høibo6
953824høier2
953822høiers1
955893høiskolehjem1
955920høiskolehjemmet1
956597højtideligt1
955756høvdingnamn1
953960høyrselshallusinasjon1
953691idæheila2
955178idébestemte1
956564idédiktinga1
954365igjaarkvæll1
953610igjønaa1
953873igling2
955012ihandelen1
953654ihopstøyping1
954532ijaar2
954480ikodn1
956587illusionerne1
954173impressjonisme1
955235improviserede2
954992inanfraa1
953953inbilningar2
955663indentifiserte2
954425indestængte1
954573indflette1
954496indledningen1
954140indrehagjen1
954616indtrådt1
956254influensavinteren2
953777infor2
954783ingaaande1
953767ingemand1
954356ingjer19
954323ingjeri4
955092inhalator5
955091inhalatoren1
956113inhold1
954006innifraa1
956606innleiingsord1
953839innsamlaren2
956467innsovning3
954574innstein1
954355inntetter1
955229insektsprøyte1
955712insjeniør4
953981inspirasjonsfaktor1
954540instein8
955686instituttbestyrar1
955167intelligenssedlerne50
956430intentioner1
954626intereseret1
954674invikla1
956601ishol1
953545isjaa4
954069istedefor1
953800istina1
954119jahans2
953368jahansfolket3
953738jahansgarden1
953519jahansløa1
954143jahansløå1
954078jahansstova1
954316jakthistorie5
955904jamnaksla1
954648jamstellingsvedtaksåret1
954775jehansstødl1
954656jektereiarane1
954675jeld1
955562jenteforteljingane1
955555jentefølgje1
955536jentehistoriene1
954976jentejaget1
955558jentekontakten1
954825jentelukka3
954977jentelukke3
955520jentevarme1
955587jentevegen1
954011jentongje1
956050jernbanvesen1
954007jernstaur2
953409jernverkseigaren1
954649jerpstad22
953944jetleguten4
956112jevnbyrdige7
955554jiftigt1
953734jolekvellen2
956197jolelage5
955066jolesoga1
954517joneteigen1
954055joraa2
953345jordemenner1
956542jordferdskostnader1
955615jordkjøp10
953832jordmagnetismen1
953781jordmorskule1
953293jotenuten3
953298jotenuturedn2
954726jotenuturå1
956626jubileumsmarkeringar1
953774julaa1
953547juladag2
954063juladagane1
953890julegodtet1
955829julehefteflaumen1
955830julehefteproduksjon1
953893julesoge1
956396justeri1
956404jutulkrafta1
955609jytestua3
954987jærbumål1
954151jærdiktaren3
955507jærfrøkna1
955936jødemillionærar1
954131kaarhus2
953474kaavahauen1
955019kaféhuset1
954539kakebitar1
955582kaldraus1
956632kalendariske1
954141kalhag1
954727kalhageurå1
954002kalhagjen1
954121kalheimen2
954120kalleimen1
955706kampordet1
954683karakteriserende2
953741kardinaloppgjer1
955989kardinalopprydding1
953933kariongjen1
955939karlemann1
955190katalogmæssigt1
956642katastrofeskildringar1
953488katastrofetenking1
953348katedralskulestudenten1
955604katekisasjonen1
955316kateretet1
955943kathreinstrasse1
955632katteven1
955271kausjonera6
954257kautt1
956056keisarfrua1
956586kendsgerninger1
955147khorassan1
954264kiellandane1
955618kinckske1
954080kipearbeid2
953986kipebotn2
953908kipelaginga1
953902kipeproduksjonen1
954097kipespiler1
954293kipeteger1
955883kirkhusmo21
955598kitzwalde1
953589kjaarkjaa1
955717kjaarkjegar1
954587kjedede1
953319kjeldenær2
953314kjeldenært1
954028kjellansakjaa1
955294kjellarreportasje1
954284kjempedotteraa1
954280kjempå1
954327kjenslerikt3
954635kjerlihed1
956340kjillar1
954301kjæmpebør1
954278kjæmpedotter3
953784kjærasteuroleg1
954561kjæringen1
953785kjærleiksplaga1
954307kjærleiksrelaterte1
956324kjærleikstemaet1
956304kjærlighedsstemningen1
956153kjøkkengut1
954312kjøkkenstova2
954811kjønnsskildringar1
953786kjøste1
955530kjøystes1
953511klakastykkje1
956305klangren1
955849klapparane2
956609klassiskfilolog1
955698klednader2
955337kleinhelsig1
953512kleivå4
954903klenodier35
953546klessavêr1
953540klonghaug1
953739klonka1
954137kloppaa1
954560kloppå1
956199klumpefenomen1
956592knaphed2
953508knaprei2
954205knasat1
954418knussn1
956178kokeperiode1
954335kolasis1
953859kolbenstvedtane1
955995kolporteringa1
954865kommunelokale1
956060kommuneprogram1
955656kompositionsevne1
953450konfirmasjonssøndagen1
955731kongehylling3
956401kongekroningsdagen1
954847konservatives21
955804konsort1
955802konsortar1
954867konsularne24
956504konvuluttar1
954380korallbok1
953922korbassan1
955527kordongar1
955060korektur5
955696korgarbeid1
954285korgarbeie1
954129korgkiper1
953994kornbør1
955550kornevilles1
954563korrekturarka1
954499korrekturlæsningen1
953347korrespondansearkiv1
954107kortforteljingsforfattar1
956529kortsyn2
955605kostavtale1
955607kostforholdet1
956177koststellet1
954488krambudrengen2
956301kranglesykja1
955962krautschneider1
954998kreditorarar2
953564kredsbestyrelser1
953977kretschmer25
955158kretsing8
954887krigsskremsle1
956361krigssoge4
955814kringsjaadanning1
956426kristendomkritisk1
956218kristendomshatar1
956051kristendrøset1
953709kristensyn1
955890kristianborg2
954678kristianiamannen6
955843kristinia1
956362krogveie1
956534krogvig24
954634krotkaja1
954673kræ20
953756krøtterhandlar2
953434krøtterhandlaren8
954270krøtterhandlarvis1
955946kubjøllestellet1
953596kuflåtå4
954752kuledarne1
955266kulturhøvdingane1
956628kulturhøvdingen1
956473kulturjord6
956253kulturkvalitetar7
954238kulturskildringar1
953455kunnskapsretta3
953769kunnuk2
953646kunstdikt2
955567kunstmålerska1
955564kunstmålerske1
954469kunstnararar1
956016kunstnyting2
956320kunstværk5
956343kurbadet3
955927kurfürstenstrasse2
953548kuskårurane1
954149kvardagssant1
953810kvardagsskildringane1
953655kvatfyrei1
955230kvednadammen1
955224kvednhusmyrå3
955741kveldsrøden1
955726kveldsseminar2
954899kveldsskulen3
955929kvendefyrkje1
955664kvendelagnad1
953498kvessaren1
954943kvindeemansipation1
954470kvindeskjæbne1
954179kvindespørsmaalet2
955076kvinfolkjaa2
953895kvinneforeiningslivet1
955240kvinnemønsteret1
954757kvinnespørsmaal1
956491kvislie5
953569kykjesongaren1
954551kyrkjegatå1
956475kyrkjehauen1
955901kyrkjekvardagen1
956474kyrkjenovene1
956172kyrkjesongarsonen1
955188kæphøi1
955593kærlighed8
953704københavnbladet1
954472laasement1
956232ladebraaten1
955601lagarhusgarden1
953617lagnadstider1
954061lamola1
955894landbruksforholda1
955899landbruksorganiseringa2
955038landkjende1
955984landsbarnets1
955471landsgjeldande1
955891landskiljet1
954282landsmaalbøker1
955822landsmaalsforfatter2
954601landsmaalsforfattere2
956481landsmaalsforfatterer1
956447landsmaalslaget7
954600landsmaalslitteraturen4
956015landsmaalslitteraturens1
956593landsmaalsnormalen1
954429landsmaalspoeter1
955318landsmaalsskrivande1
954187landsmålsarenaen1
955280landsmålsbladet5
956411landsmålsbok2
954189landsmålsbokhandel2
956275landsmålsbrukar3
956110landsmålsbrukarar1
954795landsmålsdiktarane4
954791landsmålsdiktinga1
956277landsmålsfellesskapet1
956392landsmålsflokken1
956409landsmålsforfattaren2
956079landsmålsforfattarene1
955180landsmålsforfattere1
955724landsmålshistorikaren1
956033landsmålskjendisane1
956031landsmålskoryfeane1
955204landsmålslesebok1
954715landsmålsmeldarane2
955199landsmålsmiljøet3
956465landsmålsprestane1
955481landsmålsprofessor1
955487landsmålsprofessoren1
954990landsmålsskrivarane2
955105landsmålsskrivinga1
955746landsmålsvenlege15
954505landsmålsverk1
955361landssamanslutning5
955308landssamanslutningar1
956398landsstasjon1
956198landsungdommane1
953311landsungdommen2
955364landsungdomslaget17
954866landsvenstremøtet1
953867lansmaale1
954454lansmaalsformer1
953398larsafolket1
955081laua1
955678laurdagsbilag3
954974laurdagsfriing1
955499lauslivnadsisfjellet1
956069lebbemaal1
956070lebbemål1
955495legdedn1
954005legdegutar1
954527legdejente1
953684legebesøket10
953823leiefolk2
953335leiglendingsgodset1
955055leilighetsdigteren1
955161leilighetsdikter1
953358leiufsdotter1
955162lejlighedsdigter1
956421lekmannsforkynnaren1
953403lekpreikarane11
955297lengdelaup2
955734lepoldstrasse1
953634lesarkameraten1
955634lesebokforfattarane1
955195lesebokforfattaren5
956379lesebokkonsulent1
956087lesebokutgjevar1
955635lesebokverk2
953616lesemøte2
955572lesetimarne4
954834lettfeldig1
955585levard3
955531leverbetennelse7
956598leves14
956005levevanar14
955193ligte1
954801likefremme1
954746likningsfolka1
956162lilliputland1
953736limaris1
954486limflaska1
955382linboe1
955688lindern5
956466lindrast3
954357linnvodl1
954326linnvoll24
954405linvodl1
954324linvold1
955117listabuen1
954968litlamarta1
954125litlaskar1
955231litlaskarhauen1
953600litlastovå6
953692litlejulaftan2
953959litlekalhagen1
954503litlekammerset1
954630litlerés18
955014litleréske1
954691litterarisches1
953459litteraturkjennarar1
955588litteraturkjennaren2
954170litteraturtrendane1
954603livræd5
956511livsbilete2
954096livsendring1
954636livsfientleg1
954817livsluten1
956014livsstoff1
956423livsstreng1
956329livssynskampen2
956000livstankane1
956223livstankarne5
954849livstræt1
953857livsvegjen2
954570lokhall1
953581lokkele1
953690lokkeleg2
953693lokkelege1
955795lommeleksikon1
954294longedalen2
955716longs1
954021lordesonen1
954013lordesøn5
954015lordesønn1
953897lorei1
955040losjement1
954473losjementet1
953635lovernes4
953896lug1
954358lundervold11
954462lungeblod1
955637lyds1
954492lystspill1
954493lyststpil1
954963lægeraad2
956185lægprædikanter1
956384lækjarauga1
954942lærarblad2
954337lærarbladet2
954643lærarskulenivå2
953500lærarstudenten5
954658lærarvener1
953387lærenæmare1
954940lærerstand4
955196læsebok9
955187læsekreds1
955614løaa1
954298løaakeren1
953778løetrappa1
953951løipte1
954127løkkele1
953672lølandane3
956393lølandar1
956537lølandfondet1
953353lølandsbonden1
953340lølandsbuå1
953363lølandsfolket1
956630lølandsfondet2
953555lølandsgutane1
953388lølandsk3
954117lølandskannå1
954907lølandskaren1
953344lølandskaret1
956061lølandske1
954157lølandstunet1
953376lølandtunet1
956399lørdagskveldstoget1
954904løssluppen4
955805løyndekammeret1
954148maakestad8
955408maaladressa1
954422maalbøger3
956295maalbøkers1
955765maalforfattar5
956486maalforfattere1
955009maalforleggjar1
955455maalgreier1
955182maalhader1
955451maalhovdingar1
955399maalkassaleppen1
955978maalkontoret9
955468maalleiren1
955412maalmannsmøte2
955200maalmændene8
955420maalstrævarlag1
954419maarngrye1
954408mallina4
955517mandalsjente1
954953mandligt1
953491manndaudevinteren1
955500mannfolkvis3
955258mannsværk1
955278manntalskontor2
954598manuskipter1
954729manuskrifter1
954597manuskripte4
955643manuskriptform1
955642manuskripthaugane2
954464manussider1
956458maorieventyr1
956194margstolen2
955711marknadsfesten5
955446marknadsgeneralen4
955687marknadskomiteen1
955950marmorstøtte2
955960marsstrasse1
954750martyra6
953442massaschusetts1
955151maulspørsmål1
953487medisinkunnskap1
954802medviden1
955803meiningfellar1
954988meinsis1
953910meinslegheit1
956302meinvonde1
955282meldings5
956577mellemomamerika1
956604mellomkrigsår1
955787mellomrekneskap10
955788mellomrekneskapen5
954311mellomstova3
955005mellomværet12
956583menneskeaanders1
956521menneskelivs2
956533mennesketilværet1
956444menneskjesjeldring1
954784menneskjeskildring2
953863menveds1
954686mesterskab3
954593mesterværk1
955477midlandsmaale2
956516midtarste15
956286midtnattsstunda1
953683mikkjelsmess4
954362mikroeiningar1
953967miletjukk1
956064miminumsprogrammet1
955312minibiografiar1
956059minimumsprogrammet2
956623minnesamling3
956625minneskjold1
956102misforsto11
955845mishagsytrarane1
955847mishagsytrararane1
953561misjonsstrevet1
953560misjonsverket3
954433misjonsvervet1
956482miskjendelse1
954506mislyket1
954687misprentingane2
956407misseroman1
955752mistenkjeleggjerande1
955509mitfor1
956545mjelhovd1
955652mjødlaa1
955152mobspørsmål1
954545moderates2
956382moderauga1
953539mollatveit2
954568moralbegreber1
956146moralpleikor1
955547morgenpostgata3
955675morgonutgåve1
955630moroforteljing1
955646morolesing1
954722moroskriving1
954739moroskrivinga1
956159morospalte1
955356morotale1
956294motfalden1
955648motskrivet1
955349motstrev1
954240mottingskuten3
954912mumlen1
955941mursteinsvilla1
953489muskelfeste3
953708mutingsbrev5
953630myrbær5
954446myschkin3
955340måladressa3
955441målagitatoren1
955386målaktivist4
956493målaktivisten2
956299målarekteparet1
955488målautoriteten1
956115målbyggjar1
956390målbyggjaren1
956272måldalen1
955334måldiktar1
955132måldiktarane2
955940måldiktaren2
955397målfondet1
955168målforfattar3
955165målforfattarane3
955660målforfattaren1
955723målhat1
955472målhataren1
955268målhatet1
955754målhån1
955513målhøvdingen3
955395målkasse2
955713målkassestyret1
955445målkritikk1
956273målkvinner2
954785mållitteraturens1
956032målmannsfest1
955909målmannsfolk1
956535målmannsklikken1
955413målmannslag3
955427målmannslaget3
954193målmannsmøtet5
955087målpioneren2
956437målprestar2
955464målreinsking3
955462målrettleiing1
955440målrøelaget1
955439målrøemøte1
954196målsamlag1
955401målskatt2
954434målskribent1
955320målskrivarane1
954985målskrivarar4
955421målstrevarlag1
955422målstrævere2
955347måltale4
955868målteateret1
956539måltiderne1
955744måltvangen1
955465målundervisning2
955414målungdomsmøte1
955213målvenene2
955417målvennleg1
956341målåret1
954869månadstinget2
953701månaskin1
954252mårfeller1
956405mønsterjente1
955541møtehuset5
954317naaka2
955156naatta1
953686naattaa3
953770naja6
956624namneskjoldet1
955093nasekatarr3
956556nationalforeningen13
953549natteravnarhidleren1
954629naturalisternes1
953422naturhistoriebok2
953424naturomgjevnadane2
955385naturrein2
956225naturskildringer5
955458nders1
956289nedbøiet1
953881nedstrandsfjorden2
954685nedværdigelser1
956457negereventyr1
955479nemndforslaga1
953473neom4
954215neonde1
955232neperøter1
955227nepesengene2
955225nepesenger1
953541nerekleiv4
954443neristova2
953372neristovå73
953417nerveliv2
954009nerveplager3
953900nervesjuka1
953973nervesjukdommar2
953791nervestyrkje1
953725nervesvake2
954315nesbrunå2
954045nesheimen8
954341nestamming1
954098netrøkte3
953911nettedn1
954979netterne9
955694neverarbeid1
953620njeld14
953501njell1
953771nne9
953656nokorlonne1
955903norderlanda63
956432nordlandsguten3
954304noreenden1
956567noregskjennaren1
954191norskmaalets13
955172novelette1
956590novellistane4
953484nutadn1
953465nutamyradn2
954555nyaloftet1
953764nybraate1
954579nybyggjarhistoria1
956506nydannande1
953515nydyrkingsfelt1
955283nyheds1
955255nynorskblada3
956201nynorskgudstenester1
955779nynorskhøvdingen1
954331nyrasjonalisten1
954864nyreisingsarbeid2
955515nytteetikk1
956572nyttepoesien1
955378nyttårsbøna1
956306nænsom1
954717næropplevingar1
954050næsheimen2
955912næshorn1
954154næssa1
954402næssaen1
954152næssan1
956429næverne2
954962nødvændige1
954071nøkkelforteljing1
953978nøkkelopplevingar1
954163nøkkelstoff1
955921nørrevoldsgade1
953639nøyagtigt1
953418odelsgaard1
954085offfisielle1
955119oftet1
954967ohnet1
954444olakjøkkenet1
954281olastovå1
954744olauskrambuå1
956188oldamerikanske1
954113oldtidssaker1
955889oldtidssamlingane1
954209oljing1
955887omadresserte2
954823omarbeida5
955220ommate1
954242ommete1
953961omnsplatane1
956086omnstav1
954373omsnakte1
955516omsorgsteneste33
956570omstændelighed2
954490omsvøb1
954863omveien7
956435omvendingsbrev1
956436omvendingsbreva1
954436ondeboksaa1
954818onderleg1
953930ongjen1
953446opaat3
953544opete3
956415opkonstruerte1
956281oplagde1
953406oplysnings1
953942opmæ2
954346oponde1
953831oppbrotslitteratur1
953695oppbyggingsmøta1
955777opphavssegn5
953364oppistovå154
955350opplesingsstilen1
956328oppreistmannen1
956097oppsedingsmoralen1
955738oppskriking1
956470oppslitne1
956143opptemjing1
954401opreven1
954796oprindelsen2
954054opsæjing1
953640oraa5
955483ordbokarbeidet2
955435ordbokmannen4
955490ordbokmanuskript1
955548ordbokprosjektet8
955484ordboksaka1
954364ordførarvalje1
955735ordlydane2
953965ordslukjingi1
954766orgonen1
954338orientalistkongress1
953865orkel1
954300ormahauen1
953855orolege1
955556osloprinsesse1
953957ospesteidn1
955709overanstrengde1
955116overdomar5
956038overlærarson1
954644overmettelse1
954660overordentlege1
953719overpedagogisk1
954345overproduktion4
955831ovkristelege1
955221paabjente1
956307paalidelige2
954498paastaaelig1
955250palmesøndagane1
953575panikkanfall5
954207panikkskriving1
955786papirhonorar1
955410papirkragen1
955579papirrosor1
954837papirtalen1
956336parert5
955573pariafolk1
955801parisarmotar1
954017parkliknande3
954835parlamentarismedebatten1
954535parsellerte2
954216partistri1
953812pehrsen1
955720pengeansvaret1
954696pengebegjær2
955623pengeforlik1
955925pengespursmaalet7
956530personligste1
953315personnært1
954965pessar4
953530petrikyrkja6
955918petterøe1
954509pigeopdragelse1
953689pinene2
953817pionerbok1
953458pionerdiktar1
954910pitlet1
956417pjattede1
953723plagte4
953438plantekunnskap4
953437plantelære2
953435plantesamlinga4
954177politinotitser1
955844politivedtægters1
955539portopning1
955315portretterast2
955581posutt1
955317potrætt167
955935potsdamerstrasse1
954403preikjaa1
955300premierenn1
956644premodernist2
955208prestegardsstandssjiktet1
955400prestegjeldskasserar1
956136prestelæraren2
953362prestemedhjelpar1
954303prestesoger2
956386prinsipiellt1
956084privatskulestyrar1
953898professoradn1
956166professorbrørne1
955727promoterte2
954266præcedenser2
954224præstehesten1
955491prøveversjon3
953317psykosomatisk9
953997publiseringar4
954320puggelesinga1
953825punin1
956513purist4
953657pustelaat1
953888påpverknad1
954037påskedagsopplevinga1
954203pærle1
955944raavdyr1
954297rakbarbert1
956312rammende6
953814randulff1
954524raquin19
954664rasmusane6
953425rauafjelle1
953523raudbete8
955991ravnsborg11
956138redaksjonsansvaret2
956137redaksjonsarbeidet4
955059redaksjonskarriere1
955050redaksjonslokalet3
956067redaktørarbeidet1
955236referate1
955319referenget1
955470referte3
954291regjeringssskiftet1
955018regnbøye1
956565regnkalde1
953842reinskriva8
955511reittleidd1
954507reknebøker1
956195rekneskapsnotata1
954314rekningadn1
954225rendte2
955219rentesrekning1
953841rentesrenter1
954201resonneringane4
954212resonneringar2
955974restfordringane1
956412restoppgjer1
956448restopplaga1
954875retferdighed1
954628retnings2
956318retskaffenhed1
956402rettsvanar1
953912revahauen2
954504revideringar4
956065revolusjonsagitasjonen1
954789revues2
955963rhinelva4
955599ridderroman1
955745rigsmaalsforeningen1
953856rigsretvesen1
953836rikola1
953743riksmålsavisa3
956292riksmålsbøker2
956488riksmålsforfattarane2
955054riksmålsforteljinga1
956489riksmålsmeldarar1
955469riksmålsrettskriving1
955867riksmålsskrivande1
955125riksmålsskrønene1
953870riksmålstittelen1
953913riksrettsåret2
953917riksrettåret1
953334riktberande3
954023rimarbeide1
953643rimvers1
953595rolighet1
954779romanlignende1
953503rondaekrå1
955226ronstahauen1
954020rophau1
954016rophaug4
953602rosebu1
953339rosebuene1
953343rosebuå11
954421rosemålaren4
954051rosenius18
954102rotalemmen1
954390rotelemmen1
956454rotteføde1
954736rottenborgs1
953514rotvekster2
955948russeavisstil1
953509ryfylkebyen1
953327ryfylkediktaren8
954605ryfylkefjordene1
956560ryfylkeforfattaren1
956553ryfylkemannen2
953632ryfylkingane6
955907rygjalaget4
955833rækefiskje1
956234rødstuen3
956507røeforma1
955430røelag1
953306røelaget21
954288røgenæs1
954926røldølar1
954340røldølingar1
953920rønstahaubækkjen1
953765rønstahauen2
955535røykelugarane1
955546røyndomsskildringar1
954881røysteeiden1
955565rüdesheim6
956321saagar1
953885saastadjenterne1
954572sajå1
956385salsfremmande1
953946saltdråpar1
954459saltpulver1
956377samanstøyring1
954086samfundsløgne4
954536samfundstilstanden5
956515samfunnspørsmål1
955388samfunnsradikale1
954344samfunnsskapt5
954627samfunnsskikkar1
956563samleutgåve2
956374samleværk1
953472samlingshuset13
953694samlingsvesenet2
956221samlyd1
955429samrøelaget1
956264samvittighedssag1
953572sandbuen3
955112sandfærdige11
956480sandfærdigste1
953394sandsbygdå3
954562sandsfossen2
953381sandskyrkja6
953493sandskyrkjå2
954057sandspresten1
956068sankede1
956526sannerzapf1
956559sanningsmod1
953568santalane1
955270santhanshauen1
956167sarsane1
956179sauagrå1
954519saudabuane4
953923saudabuar1
953323saudafjorden15
953798saudajenta1
953537saudakyrkja5
953793sausokn3
955768sceneløysing3
954619schachter1
955942scholastica1
955945schwaz2
956527schäbel1
955672schäfers2
955671schäffers10
953457scwartzwald1
954234sefardiske3
953641segnedn1
953443segnmotiv3
956019segntradisjonen1
954167seksualdebatten1
955239sektion2
954932seljords12
956121selvforvaltende1
954564selvklog2
955821selvtilstrækkelighed1
954701sendtes1
953776sengjaa2
955551sentralteateret1
955310seterjenta3
956317sidea2
956066sidetala1
956375sidstforløbne1
954156sigarluft1
954455silregna2
953783sinnslikevegt1
954522sitpaa1
955880sjaaspil1
954638sjeleanalysen1
953790sjelefre1
954633sjelefridom1
954640sjelegranskar1
955164sjelegravar1
956224sjelekjennar1
953974sjelelæraa1
953728sjeleufreden1
953726sjelteri1
954122sjernarøybu1
953682sjugdom2
954768sjukdomsfase1
953475sjukdomsknekken1
956196sjukdomsliv1
953313sjukdomspausen2
956039sjukdomssoga3
953979sjukdomssoge2
956464sjukevogn1
955994sjålegt1
953303sjæleframsynar2
954670sjælefrenden1
956547sjælelidingar1
954672sjælelivets2
953976sjælelære3
956596sjælers1
954677sjæleskildringane1
954703sjælesyning1
953416sjøbruksfamilien1
954233sjøhusguten1
955217sjøhusloftet1
956287sjølvbiografinotat1
956388sjølvbiografinotata1
954845sjølvstendepratet1
955954sjølvstudiet1
954548skabbede1
955137skaldemaal4
953956skarvenuten1
954030skattegraver1
954160skattegraving2
953660skaving7
953697skeiemne1
955740skeland1
955592skibbrud6
955296skibunader1
954973skiftedalsbekken1
954025skikede1
954999skilmisse1
954917skilsdomar5
955303skiløpinga2
955771skittlivatnet1
953494skjelveri1
954164skjemteboka1
954042skjemteforteljingar2
954366skjepaskar5
956284skjoldmøya1
955922skjulested8
954911skjælvhændet1
955183skjønliterære6
955241skodespelmanuskript2
953510skogagardar1
956093skoggard3
953492skogmenner1
953480skorvenuten3
954124skotårsdagen16
953828skovregionen1
954458skrapaslåtten1
955827skrauvi1
955124skreibrok1
956052skremselsbileta2
956062skremselsbiletet1
956025skribentverksemda1
954033skrivefjøl2
954484skrivefjøla1
954491skrivepause2
954029skrivepausen1
953759skriveperioden1
953819skriveplassen1
955761skrivepuls1
955485skrivestaavaa1
954031skrivetekniske1
954034skrivevæsne1
953882skrivingjaa4
953760skrivingsuroleg4
954427skruede1
955979skrytemelding1
955314skrytesjangeren1
954260skråkammers1
956135skrømtesogene1
955126skrønediktinga1
955109skrøneforteljaren2
954740skrønehistorie1
953360skuggelia1
953653skuleboklitteraturen1
953651skuleboksamlaget3
953648skulegutstilen1
956599skulekringkastinga5
954724skulemeistersoga1
955626skulemeistersonen1
954271skutdøra1
954414skvætlederet1
956029slarkla1
955930sleipvori1
956006slektsøkonomien1
953481slettedalen14
956595slibe1
955049slotsgate3
955362slotsvik60
955460sluska1
955454slusket1
953971slyngkrafta1
955959smaajentedagarne1
956104smaapratet1
956490smaatræk1
955806smakebitkunskaper1
953393smalhuslemmen1
953844smedegut14
955068smedgut3
954528smedverksemd2
954204smertefelle1
954396smerterne9
953375smiehus1
955701smijernslåsen1
955764smudstittelbla1
955341småarg1
954797småartiklar2
955823småbitkunnskapane1
953554småbrukarpar1
956127smågutebok1
953980smågutehistoriene1
955631småhandel5
954208småhandverket4
956226småkry2
954043småløyen2
954101småprodukt3
956288småregna4
955104småsjanger1
953644småsjangrar1
955651småskildringane1
956252småstuer1
955898smørpakkeriet1
955276smørskål2
955969snakkesjuka1
954871snidkararbeid1
954945snikkarlæra2
953495snikkerte1
956072snildgut2
955753snobbeskapet1
956406snobbet3
956364snobbutt2
956495snøggtrænet7
953426snøhytter1
956419snøsundagen1
956422snøverd1
954830sodomisak1
956378sogebundel1
953462sogeforteljar2
956605sogemann9
956278sokkelæsten1
953483solaa2
953604solsjin3
953998solskinshaugarne1
956510solstrålehistorier1
953520sommararbeid9
954272sommarferd2
953845sommarreis1
953871sommertur2
954159somradn1
953929sondof21
953934sondæleghet1
956528sorgfylt1
953521sortementet1
956246spadearbeidet1
955636spaltebetaling1
954407sparebørsene1
953613sparsommelighet3
954853spege1
956579spejl2
953968spekuleringar1
955872speldikting1
955864spelefolk2
955176spelemannsemne2
955884spelkveld5
955881spelkvelden3
955691spelnemnd1
955692spelnemnda1
955852spelproduka1
955766spelstykketevlinga1
953779spesialtema2
953570spost1
955302sprenghoppinga1
956621språkredigerte1
955272språkreformasjonen1
955676språkrettleiing2
953927spæle1
956524spøgefuld1
955938spørsmåls1
955449spøtakrage1
956120stadfestet26
954471staglitzerstrasse1
954128stakkarsling1
956451standhaftigt1
955391stasspråk1
954855statshushaldninga1
954254statsmandskløgt1
954256statsmandsvit1
954253statsmannskløkt3
954255statsmannssløgd1
954258statsmannsvis1
953608statsraadsakjaa1
953861statsraadstaburetten1
953999staurarne6
953948stavangerområdet17
953529stavangerturen1
954305steffenolanuten1
954730steinadn2
954385steinare1
955438steinbø6
955274steinsvikane7
955715steinsvikaneog1
955243steinsvikjaa1
954733stemingen1
953619stemingjaa1
955233stemnedagane4
956555stemnelyden9
954153stemnevitnet2
954699stentes1
955138stevleik¸1
955344stiftingsvilkår5
955409stiftingsåret1
953499stiftshovudstaden2
953320stikkordprega2
953954stikleivå2
955150stilform1
956514stilføring3
953467stilopplesing1
956578stils2
955924stipendiepengane1
956030stipendiereisa1
953955stiveien2
955358stjerneforedraget1
953440stjernekunnskap2
955428stjernelag61
953928stjerneverdenen1
953583ston3
956043storbondemiljøet1
956048storkapitalisme1
953331storkarsaktige1
953336storkarsmentalitet1
953410storkarsmiljøet1
955603stormannslemmen1
953350stormægtige1
955510storthingsbygningjen1
954712stortindarne1
956348stortingen3
953747stortingsbenkjen1
953624stortingsefterretninger3
953618stortingstalar1
953663stortingsvisa1
953762strandsitjarkvinner1
955209strandsitjarstover1
955497strandstadens1
955594strandstadfolk1
954220strengjedn1
956309stridsskriftet3
956323strilegjenta1
955111stubbebøkene1
955101stubbedigtning1
955102stubbedikting1
955089stubbediktinga3
955108stubbeforfattarane1
955114stubbeforteljingar1
956433studieven2
954851stuevæggen1
955153stålslitne1
954032støireristing1
954534støkje2
953866støkkjaa1
953557stølsarbeidet1
953556stølsbudeie2
953580stølsle1
954765støngjer2
955758støttespeler2
953993støyring1
953995støyrte1
954612subskripsjonsinnbydingar1
956205sukkersmukk1
955090suldalsaaen2
954877suldalsdampen1
955253suldalsfolk1
953342suldalspresten1
955027suldalsvatnet26
956241suldøl3
954330suldøling1
954482sumarferda2
955855sumarhage1
956280sumlepave1
954520sundagsefta2
954423surnede1
955203surogat1
953796sutaa2
953984svaalaa1
953629svalafjellsløå1
954251svalefjellet1
953543svalå2
955028svandalsflono4
956095svartetjørna2
954487sveitteluft1
954862svenskemakta1
955856svenskeriet1
954661svenskestyret5
953609sverdrupsforslage1
955348svikting25
953990svinhuset1
955247sviskegrauten4
956239svolkop1
954336svovelpredikantane1
954026svundet2
956182swanstrøm52
954024sygdomstiden1
954190sygnafylkets7
953302sykolog1
955793syløn1
953337symbolfaktoren1
954058synnæs5
953996synsbedraget1
954430synsmaader6
956602syskenlaget2
956152sysvortelegatet2
955624sæprent1
954915særlingen2
955374særmeiningane1
956571særmærke1
955042særtru1
955625særtrykka2
954274sætergjentedn1
955467sætersdalsreligionen1
956494sødskendes1
956588søjleflader1
955486søknadsutkastet2
955611søldalen1
955697sølgjer2
954116sølvkannene1
953329sølvkannestrannå25
953322sølvkanneuniverset4
953341sølvkanneverda2
954168søndagsandakten1
954004søndagsborn1
956021søndagsbunad1
953710søndagslesinga1
954944søndagslesingane1
953847søndagssida1
953377sønderslider1
955004søndmøringer1
953449sønnaa1
954299søsterson3
954060søtsmil1
955097takdrypp2
956258takkaløysa1
956566takkhelsing1
954596takkskuldig2
956319talemåder2
955836talesjuke1
954361tankehelvete1
956326tankekravet1
954360tankepinene1
954456tankepiner1
954359tankeproblem1
954852tankerne11
954991tankesentrum1
954244tankesjukdommen1
955128tankestuld1
956149tankestykke1
955129tanketjuveri1
954516tanverk1
955841teatere5
955876teatermaalar1
953308teaterrørsla2
955865teaterselskab1
955859teaterstyraren1
955863teatertropp1
954483tefres1
953674teigahuset2
954132telegrafbod7
956203tengill1
955031tengjesdalen1
955034tengjesdalsgutar1
956543testator11
955313theoder1
953349thielmeland1
956651thorgeirson2
956255tidlegsommaren1
955798tidsgode1
954370tieaaraa1
954397tilbae1
955683tilbakekjøpet6
956611tilgrunne5
955160tilinkjes7
956370tilleggsskrift1
956114tillive3
956434tilslutningsbrev1
956561tilvekstført1
954588timerne1
954478tinebotn1
954948tineproduksjonen1
955913tittelhistoria2
955387tittelknotet1
954052tittgjengd1
955071tivolihagen9
955504tivoliområdet7
955506tivolisjauen1
953670tjedlabrote1
955216tjelmabrunå1
953352tjelmelandsbonden1
955778tjørnerosene2
955776tjørnerosorne1
953429tjørnet3
956525tobbiassen1
953447tokjødnaa1
956554tollskrivaren1
954182tolluge1
954295toløå2
953326tongjen5
953428tonå6
955693toppnamn30
954550torjå10
953367torkelsdotter2
954077tormodbåten1
954732tormodløå1
955390torskemiddag3
953792tosjen1
954523tostemmig1
954243totalforlis1
954928totalhuset1
953448totjørnet2
955285tottene15
954138trafte1
956512traktatlitteraturen1
953599traktementet3
956109tredjeutgåva5
956381tredjeutgåve1
956452tredjeutgåver1
953423tredyr2
954468treeiningsdogmet1
953535treeiningssøndag1
953969treharde1
955075trekjenter1
955493trekkjentene7
953333trelastfartøy1
954510treliåkeren1
955324trendande1
953732treskjeling1
954210treskjerarutdanning2
954211treskjeringsutdanninga1
953735treskojern1
954521treskokaren1
953671treslihauen1
954959treå1
953698trojanarkrigane1
955733troldskapen1
955770trolldrikken2
953840trongande1
955999trudomssetningar1
953727trunaa5
953713trushistoria1
956438trushistorie1
953490truskamp1
953721truskrise1
953729trusplattform1
953720trustvilande1
955011trykkjeark3
955013trykning15
954302trægte1
953941trækspele1
953943trækspæle1
954909trøielommen1
954558trøk1
954769trøkkja1
954104trøkte1
954502tuberkulosesmitte5
955750tumlesjuka1
955096tunghøyrsle3
953679tungpust5
956238tunkroken1
955184turgenjew2
955964turiststed3
954812turrsam1
954022tvangstankane2
955307tvedthe4
954147tveidt1
954581tveitabråte1
953585tvetek1
953724tviltankar1
954495tvivlraadig1
955644twainsk2
954654tyskebrygga3
953507tåflekk1
953505tåflekkane1
956236tårnaktig1
954439tæringsmitte1
954946tæringssjukdommen1
954970tømmerkleiv1
954041tørrkomiske1
955760ubarberet1
955273ubeleiligt1
954742ubrugeligt1
956531ubønhørlighet1
954589udarbejde1
954202uddrages2
953827udflugt5
956576udførelsen1
954759udgi1
954951udsolgte1
953889udtværet1
954594udviklingspsykologi1
955818uelskværdigt1
955286uformuede1
956484uforstaaenhed1
955639ugagnsdyr1
956614ujevn31
954719ukunstlet1
955602ullkrage33
953588ulsnæs3
954725umarbeida1
956206umiskjendeligt1
956055umveltingsmenner1
954876underbakkes1
955398underkassestyrarar1
956261underligheder2
954901undomsrørsla1
955737ungdomsadressene1
956078ungdomsbiblioteker5
955987ungdomsbogsamlinger1
956332ungdomslagsboka1
955998ungdomslagsfolket1
956171ungdomslagsmiljøet4
954889ungdomslagssak2
954890ungdomslagssaka3
954905ungdomslagssamling1
955851ungdomslagsstemna1
954809ungdomslagsstemne3
955067ungdomslagsstemnet4
954895ungdomsmøtekvelden1
954906ungdomsmøtet24
954848ungdomssang1
955923ungdomstids1
955704ungdomstunet1
954391ungdrengen2
954972ungdrengene1
954481unghund5
954639ungtenestejenta2
956350uniongsbandi1
955888unionshovudstaden5
955411unionskampen1
956349unionsvåren1
956333unitar1
955379unitarisme1
954437unitarismen8
955369unitaristane2
955816unitaristen1
955380unitaristmiljøet1
954466unitarkyrkja5
955381unitarkyrkje1
955372unitarkyrkjelyden1
955371unitarmagasinet1
955384unitarmiljøet1
954467unitarprest2
954919unitarpresten1
955368unitas1
955073universitetsforedrag1
955659unnatrengde1
955338unnselig1
956311unægteligt1
955710unæmingar1
955767upgjenom1
953645uppgreidingar1
954575uppvaksteren1
955088urerne42
956207urkræfter1
955553urydda2
954188useljande2
954756usædeleghet1
955494usædelighet1
954698utak2
955284utanlandsstykke4
955287utanlandstoffet1
955238utanlansartikladn1
954798utannlandske1
956074utapåhengd1
956220utapåklistra2
953782utegutar1
954232uteløene3
953427uteslåtten4
955142utgjevingsprogram1
955762utgjevingstakt1
955763utgjevingstakten1
955523utjiften1
955976utparselleringar1
954165utryge1
955242utslaattedn1
955650utstykking1
954010utvandringssoge1
955392utviklingsdyktig2
954637utviklingspsykologi7
956641utviklingspsykologiske1
956408uversnatti2
956397uærlighed1
953931vaaggaa1
956582vaarskove1
954913vadmelsklær1
955861vadmålskledde2
954000vaksenboka5
953305vaksenbokforfattar2
953894vaksenforteljing2
954008vaksenforteljingar5
956634vaksenstemme2
954036valje2
954218valkampavis2
954793valkamppreget1
954214valmannskandidat1
956230valstadbakkene1
953730valvisa1
953742valvise1
956142vamraak29
956219vanhjelpte5
956256vantakka5
954947vanvikhauen1
954559vanvikronnadn1
954900vanviksgutar1
953504vanvikshauen3
955148vanviksnaustet1
953486vanviksskåradn1
953577vanviksvisa2
954134varaskjel1
955953varietéteatra1
955931varietéunderhaldning1
956007vasekopp2
954833vasskoppen4
953853veaskuten2
953615vedkjenningsfri1
954237vedmodige1
953806vegabeidarar1
953807vegarbeidararne1
956291veirsyke1
953404vekkingsriene1
955045vekkingstalar1
954955vekselarbeid1
953745velgjardagen1
953744velgjartalet1
956263velseet1
956322velskreven1
953330velstandsgardane1
953915velstandsheim1
953356velstandsuniverset1
954440vemmestad19
955366venstreagitatoren1
954858venstrefest1
953919venstreliste2
954886venstreoppslutninga1
956217verbalinspirasjonslæra3
956158verdsbarnelitteraturen1
955705verdsbygnaden1
953566verkemeddel1
956335verktyngd1
955608verpen3
954222versaa2
956228verserytme3
956229verseskriving1
953647verseskrivingi1
953605veskuten1
954453vesly2
956210vestlandspietistane2
956591vestlandsprosaen1
955353vevsta1
955732viftende2
955367vigslingstalen3
956249villabusetnad1
956580vindunderlige1
955591vingeskudte1
953904vinjebokjaa1
954383vinterettermiddag2
956279vinterkvældene1
954079vintersti5
954463vinterstiforteljinga1
953346vintraleå1
953899vintrarne1
954073vintraveien2
954512visitasdagen1
955560vitness1
955107vitsemakeri1
954449vogtere1
953669voksterkreftene1
953324voksterleg6
953436vokstrarna1
955571voldgate1
956443vondorda2
953748vondten1
955933vornehmer1
956028vridin2
954602vuggegave2
954935vågje2
956413vårvakning1
953325vårvoksteren1
953542vænde2
954924væpningar13
954404væsale1
956189völkerkunde1
954957vølder1
954322waisenhusstyrar1
956373weltlitteratur1
956368wentzels1
953862wergelandsbokjaa1
955402wergelandsutgåva2
954135winterhus4
955612yndlingssoga1
955035ynglingeforeininga2
955041ynglingepresten1
955036ynglingerørsla1
954814zolaherming5
956247åkerbryting3
954665åkerdyrking1
953513åkerstykke2
955375åndetrua1
956173åndskveikt1
954666åndslause1
955256åndsmannen3
955905åndsrørsla2
956020åndsskifte1
955689åndssvakeskule1
954089åndstrendane1
956017åndsvinning1
953903årettinga1
956550årsstemne3
954773årstalsfesta1
953801årtun4
953876ækrå2
954728ælgammalt1
956202æresmedlemmen3
956357ærespørssmål1
954114ættehistorisk1
955574ætteinstinktet1
954377ættekjære1
954854ødselheit2
956517ønskemålet6
953887ønskesvigerson1
953687øvestaa1
956639øvingsnotat1
953676øyadn3
954349øybu2
953584øybuadn2
955043øybumål1