Norsk Ordbok 2014 layout  

PengerKreditt 2007: "Om varederivat og norske initiativ for ein fiskederivatmarknad"

Gunnvald Grønvik

Noregs Bank, Oslo 2007

Av i alt 1298 ordformer var 241 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
953276action=articleid1
953146aksjebørsar1
953104aksjeindeksar1
953066aktivumet1
953235avrekna74
953064avtaletidspunktet32
953092banktilsyn9
953284banktjenester7
953125blokkfisk2
953161børslova38
953279cesr1
953120clearing52
953292clearinga1
953204clearingavtale1
953257commissions2
953263commodity2
953261communiqué1
953256counterparties2
953095cpss47
953075debitert16
953107derivata4
953065derivatet2
953067derivatets1
953249derivathandelen1
953134derivatkontraktane2
953055derivatmarknad1
953122derivatmarknaden3
953091derivatmarknadene2
953054derivatmarknader6
953179derivatoppgjera1
953268directive8
953194eigardelane50
953212eksportstatistikken5
953103energiprodukt3
953213enkeltveker1
953226fangstbaserte1
953186fishex13
953124fiskederivat2
953052fiskederivatmarknad2
953253fiskederivatmarknader1
953230fiskeforedlarar2
953260forvaltingsteneste3
953076forwardkontrakt2
953273forwardkontraktar1
953072forwards1
953217forwarkontraktar1
953138fraktindeksane1
953105fraktindeksar1
953171framtidsmarknaden1
953167framtidsprisen1
953074futurekontrakt2
953126futurekontraktar1
953232futureskontraktar2
953183førehandsmelding9
953228gc20
953082halvstort1
953224handelsavgift1
953174handelsregimet5
953096handlane30
953206hedge4
953282hovedvirksomhet2
953080hyllevare9
953113imarex15
953106indeksprodukta1
953172informasjonsforsprang1
953267instruments37
953280investeringstenester38
953283investeringstjenester1
953191kapitalbasen5
953192kapitalutviding8
953193kapitalutvidinga15
953196kapnord1
953102kjøtslakt1
953255kompetansebygging66
953077kontraktperioden11
953087kontraktstilhøva1
953073kontrakttypane1
953133kornbørsar1
953145kornderivata1
953158kraftderivat3
953242kredittgrenser2
953285kredittilsynets46
953227kvotetildelingar2
953166køyreplanar5
953182laksederivat5
953068leveringsfasilitet1
953143leveringspunktet1
953219leveringsveka1
953208leveringsveke1
953274londonbasert1
953252lovrammene2
953157lovregulerast8
953233løpetidene3
953135marginkrava1
953117marginkravet1
953180marginsikringane1
953198marinvest1
953288markedspraksis2
953264markets244
953222marknadsdeltakarane5
953245marknadsdeltakarar1
953221marknadsinformasjon35
953176marknadsmisbruksdirektivet4
953244marknadsoppgjeret1
953175marknadsrelevant1
953275marknadsåtferd2
953231meklarføretak9
953163mellommannsverksemd9
953151mifid7
953149minstevolum9
953079motpartsrisiko10
953129motpartsrisikoen5
953057motrekning28
953210månadskontraktar1
953247nettingreglane1
953116nord pool1
953144oljederivata1
953223omsetningspris1
953216oppgjersbank17
953140oppgjersprisane1
953131oppgjersprisen2
953056oppgjerssentral21
953094oppgjerssentralane1
953181oppgjerssentralar13
953088oppgjerssentralen8
953248oppgjersverksemda3
953121oppkapitalisering1
953142oppstartfasen28
953115prisendringane5
953101prisfluktuasjonane2
953251prisrisiko1
953225prissikre1
953069prissikring12
953137prissikringsprodukt1
953070prisspekulasjon1
953119prisstillarane3
953150prisstillarar5
953100prisstrategi11
953211pristal1
953168prisverknad1
953165prisverknader1
953241prisvurderingar1
953289privatrettslig3
953141rebalanserast1
953236referansepris6
953229referanseprisar1
953234referanseprisen4
953155regulatorar10
953246regulatorisk29
953159reguleringsbehovet5
953090renteutvikling15
953136risikobaserte6
953085risikostyring53
953220råvaremeklarar2
953118salskursane7
953277salskursar17
953148salsprisar9
953098salssamvirke4
953089sentralbankar84
953114sikringsbehov7
953128sikringsproduktet2
953202sildesalgslaget2
953201sildinvest1
953184sjømatderivat2
953250skipsfraktderivat1
953123skipsfrakter2
953112skipsfraktratar1
953147sluttbrukarar56
953243sluttkurs3
953081spesialtilpassast2
953132spotmarknad6
953127standardeininga1
953130standardiserast2
953254styresmaktorgan5
953262supervision6
953071terminkontraktar1
953153tilsynseining2
953093tilsynsstyresmakter27
953259tolldepartementet8
953237underbilag7
953218valutaomveksling1
953051varederivat58
953287varederivatene1
953258varederivater6
953097varederivatkontraktar1
953290varederivatmarkedet1
953169varederivatmarknaden5
953058varederivatmarknadene2
953053varederivatmarknader18
953156varederivatutvalet6
953291varemarked1
953170vedlikehaldsplanen1
953209vekeskontraktar1
953162verdipapirføretak131
953160verdipapirføretaka96
953110verdipapirhandellova135
953154verdipapirmarknadene49
953060verdipapirmarknadsdirektivet13
953278verdipapirmarknadskomiteane1
953063verdipapirmarknadslov1
953178vphl6
953203Årsavgifta1
953185Øiulfstad2
953164åtferdsreglane9