Norsk Ordbok 2014 layout  

DT 2006: Dag og Tid

Not identified

Dag og Tid, Oslo 2006

Av i alt 897 ordformer var 78 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
926083abeling3
926122avhøyrarane2
926121avhøyrarar1
926095avskrekkingskonkurranse1
926061biscene1
926063bunnies3
926053bytilvære1
926112csdic1
926110detailed1
926055einskildkommunane2
926066eksistensilelle1
926107elkins1
926059etterverknadar1
926052flytthit1
926070forargingstempel1
926104forhøyrsprotokoll1
926126forhøyrssenter1
926127forhøyrssenteret1
926085gravleggjar1
926075hancz1
926100hotellfasilitetar1
926056innflyttarfamilie1
926050innlandskommunar10
926111interrogation1
926097kabinettsekretær3
926103kalkowski2
926109konsentrasjonsleirfangar2
926051køkøyring13
926094labourpolitikaren1
926125langham2
926124legeoffiser1
926084leiroffiser1
926079maktovertaket1
926128mcneill2
926062merton2
926067musikkorientert1
926088nazikameratar1
926096nazityskarane2
926099nenndorf8
926057nyinnflytte6
926069overlesset3
926068polemikeren1
926054samferdslemessig2
926073scenebilde3
926080sivilisasjonsforfallet2
926060stillingsannonsene3
926072søvngjengeraktige1
926098torturleiren1
926102torturoffera2
926105turturmetodane1
926114utanriksdepertementet1
926058velkomstkomité5
926078wehler4
926086æressalutt1