Norsk Ordbok 2014 layout  

VstrlSK 2003: Storkommuneprosjektet

Myrvang, Finn

Vesterålen, Oslo 2003

Av i alt 172 ordformer var 16 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
919044antidemokratar2
919029kommunesjefer1
919042partisirkuset1
919043rasjonaliseringskåte1
919037skolekontor1
919031sparegløypen1
919028storkommuneprosjektet1
919039svultnaste1
919041sytet2
919036sørterritoriet1
919040tvangssveisa1
919033utkantfolket1
919032Øksnes1
919038Øyspisskompetansen1