Norsk Ordbok 2014 layout  

Ves.LEL 1953: Løynde eldars land.

Vesaas, Tarjei

Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1953

Av i alt 3697 ordformer var 96 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
918975bjØrka2
918956blømings1
918944bortspilt1
918980brår1
918954bråvarmen1
918941båreslaget2
919003drØymande1
918945dØd1
919013eldanes1
919026eldberget1
918933eldhunger1
918974fareren1
918958fframande1
918985flygelov2
918984folars2
918987folehov2
918997forundeerleg1
918936fradens1
919015frigorde1
919020frostkantar1
918943fråflydd1
919025fullbyrdingstrå1
918986furemo1
918981galv1
918988garnsund2
918982gjennomstridd2
918949glasberget1
918969glattslipte2
918994gravkvelvingar1
918932himmelkroner1
919023hjelpav1
919009hundedraum1
919004hundelekket1
918947hØgstdag1
919017ikrigom1
918983isgrøne2
919006jaktdraumen1
918931kraftstrenger2
918966kvinneside7
918963langstrå1
919011lekket151
918995liljefot1
918940løyndrom1
919010malmfoten1
918996messingspendelen1
918950midtbØs1
919007morgonrimet1
919016motrop5
918976mØtet1
918948målpunkt4
918977månadslang2
918962nattgras1
919024novemberring1
918964omeinannen1
919005ovnsfoten1
918965prestekragene1
918951regnskurgjort1
918993reinbrent1
918957salens2
918971samstunddes1
918942sandboge1
918998sjøvlysande1
919008skamsprengt1
918989skumming3
919027slagghaug3
918992slamrygger1
919021småutbrot1
918978snØ1
918979snøskya1
918961sudland3
918959sulk3
918960sålei3
918972søtar4
918991tagel1
919012tagelle1
919002tomsars1
919001tomsemann1
918953toreluft1
918935trollvegg2
918939tårnklokkene1
918973umælte5
919018undatil1
919022underjord2
919014underjords1
918990vassmål1
918967voksternatt2
918968vokstervarme1
918999årelause1