Norsk Ordbok 2014 layout  

HoffEM 1954: "Um dei europeiske målatlasa. Teknikk og fyremål"

Ingeborg Hoff

Universitetet i Oslo - Målførearkivet, Oslo 1954

Av i alt 1178 ordformer var 324 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
915284ainsi1
915454alltstad1
915290appartiennent1
915191assimilasjonstilstemner1
915491atlasband1
915369atlasul1
915209atlasverk1
915205atterinnført1
915201avleidingar1
915319avmerkjing1
915358bauernwerk1
915406bearbeitet1
915403begründeten1
915451bennike3
915453bennikes1
915443bischoff2
915420bjerrums1
915254blancquaert1
915385blanzquaert1
915265bruneau1
915206bøygningar9
915380bøygningslære1
915446calbo1
915197dauzat6
915245dialectologie3
915426dialektgeograhie1
915413dialektgeographie2
915190differensiasjonar1
915292différents2
915340duraffour1
915327dømegrunnlag1
915332dømemengd1
915392dømesetningane1
915180edmont5
915334edmonts1
915404einschluss1
915315einskildkart1
915255einstydig8
915309eksempelmengda1
915331ekstrahera3
915266enquête2
915326etterprøvde4
915329etterøkjing5
915485eume1
915287extérieurement1
915286faits2
915263fargeleggjing1
915480fargelinone1
915495fausse1
915357feal53
915455feilebergs1
915213feilkjelde7
915285fictions1
915281filologkongress1
915423fjoldemålet1
915472fleirstavingsord2
915312folkmål6
915302fonematiske2
915295fontionnellement1
915464forez2
915377formtilhøve2
915356forschungsinstrument2
915339freides1
915459fyregangsarbeid1
915341gardette2
915270gauchat2
915437gebiete1
915477geminatar1
915300genèse1
915179gilliéron9
915195gilliérons4
915344gjenomførlegt2
915475gjenomgangsfenomen1
915236granneopposisjon1
915449grenselinone1
915467grensestrik1
915348griera1
915198géographie6
915311götlind2
915214heimselsmenner2
915342hjelpelinor2
915482hokynsendinga1
915493hotzenköcherle1
915242hovudidéen1
915330hovudlut1
915238hovudskiljeliner2
915440huntes1
915288identiques1
915441inndelign1
915262innprikking7
915488innprikkingsteknikk1
915450innsamlingsmetodar1
915282isoglosses2
915283isolées2
915359italienischen1
915251jaberg8
915215jamføringstilfang1
915271jeanjaquet2
915250jud10
915460kallstenius1
915381kartarbeid3
915393kartografane1
915322kartografar5
915313karttilegg1
915243kartveret1
915481karv3
915470kettunen2
915239koloniseringar1
915232konsonantdifferensiasjonar1
915445kreisen8
915434kreises1
915323krysstilvisningar1
915240kulturumråde1
915397kurath1
915471kvartformat2
915490landskapsatlas1
915225landvidda5
915432lettskyneleg2
915221likamsdelar1
915297linguistiquement1
915424linguistiques2
915347linguístic1
915325ljodformer1
915258ljodhøve3
915183ljodlovene5
915184ljodlover1
915219ljodlære5
915314ljodovergang1
915430ljodovring2
915317ljodregel1
915310ljodreglane1
915189ljodrørslene1
915259ljodskrift3
915211ljodskrifta4
915308ljodsoga1
915186ljodsoge1
915303ljodsystem2
915278ljodsystemet2
915428ljodtilhøve1
915188ljodvokster3
915182ljodvoksteren3
915484ljodvokstrar1
915335lokalatlas2
915494maulton1
915364melsmennene1
915376micul1
915244millardet2
915457millombygdene1
915419mishøyra1
915466morpologique1
915408mundartenforschung1
915469murrekartasto1
915468murteet2
915177målatlas4
915176målatlasa1
915321målatlaset2
915483målbygnaden1
915489målføreatlas3
915368målføreatlaset1
915442målføregrensone1
915350målføreovergangar1
915487målføreskilnader3
915200målførestudiet1
915185målgeografane4
915196målgeografen1
915409målgeografiske1
915500målgrunn2
915234målhistorikaren1
915328målhistorisk1
915305målkart6
915233målkarta2
915208målkartet6
915431måltilhøve1
915478måltilstand1
915345målvald8
915379målvalda3
915375mælestokk2
915337méridionales1
915383nederlandsche3
915394nederlenske1
915399nemningsumråde1
915439niederdeutschen1
915366ordatlas1
915257ordavleiding2
915367ordfang11
915203ordfanget8
915246ordflokkar2
915400ordgeografisk2
915178ordgeografiske5
915223ordgrensone1
915231ordkart4
915363ordsoge1
915199ordstudiet1
915365ordvaløren1
915306overgangsstrok1
915318overgangsumråde3
915227overkomelegt1
915476palatalkonsonantar1
915374parallellbandet1
915204patois9
915372petrovici2
915293peuvet1
915463phonétique1
915274phonétiques3
915276primærtilfang1
915229primæruppskriftene1
915301propagation6
915373påp2
915269påskriving4
915382reeks1
915226regionalkart1
915202reliktumkverve1
915235restitusjonar1
915496restitution1
915411rheinische2
915275romands3
915370român2
915360rätoromanischen1
915277råtilfanget1
915268région1
915352sachatlas1
915427samform1
915298saurait1
915362schauermeier1
915492schneeig1
915222semasiologiske4
915395setningsfylgda1
915371sever1
915486skjetvemålet1
915261skravering11
915355sprachatlas5
915497sprackatlas1
915248språkgeografisk2
915218spyrjelista5
915224spyrjelistone1
915410spyrjelistor1
915414spyrjeskjema1
915416sstort1
915425supplering45
915260synsbilete7
915291systèmes1
915324tabellverket2
915273tableaux3
915272tapolet2
915338terves1
915280thèses1
915216tilgjengelegt1
915333tilrådelegt2
915192tilstemne9
915417tinnsamlingsmåten1
915279traveaux2
915498troubetzkoy1
915473trykksterkt3
915474trykkveikt1
915249tydingsgruppor1
915418ufullkomi1
915456ume5
915241umgrep1
915436umliegenden1
915230uppattspyrjing1
915378upphavskartet1
915412upprent1
915207uppskriftene4
915210uppskrivar4
915361uppskrivarane4
915212uppskrivaren5
915256uppskrivarne1
915346uppskrivinga2
915252uppskrivingsmetodane1
915343uppskrivingsmetodar1
915217uppskrivingsmåten1
915228uppskrivingspunkt1
915429uppskrivingsstadene1
915458uppskrivingstida1
915462uppteikna1
915187utbreidingsvegar1
915320utbreidsla1
915193utgangsstode1
915237utgranska9
915220utspyrjinga1
915396uviktugt1
915390vangassen1
915405vereinfachter1
915316vokstrene1
915336vosges6
915461värmlands7
915448warburg5
915438warnecke1
915402wenker3
915391wenkers4
915433wortatlas1
915435wotalar1
915401wrede3
915407zentralstelle1
915447zerbst1
915465Études5
915294être4