Norsk Ordbok 2014 layout  

A.HagenHN 1990: Helleristningar i Noreg

Haugen, A.O.

Det Norske Samlaget, Oslo 1990

Av i alt 7790 ordformer var 937 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
914842adorantar2
914117aldersfastsetjing2
914389aldersfiksering1
914362aldersforhold2
914287aldersutrekningane1
914922alkerød2
914915almgren3
914216altafjorden11
914525apanes2
914497artslista4
914496artsliste3
914338artstrekk2
914346artstrekka3
914363ausevik32
914732austlandsvegen1
914574avgrens6
914945avlingsakta1
914193basiskultur4
914929begby21
914920begr1
914107bergbileta5
914120bergbilete11
914445bergbiletet1
914506bergflater2
914096bergkunst73
914115bergkunstbileta1
914943bergkunstbygdene2
914095bergkunsten136
914167bergkunstfelt1
914728bergkunstfigurane1
914116bergkunstforskinga2
914214bergkunstfunn1
914965bergkunstgrense1
914108bergkunstkopiane1
914138bergkunstmotiva3
914755bergkunstnområde1
914627bergkunstområda1
915029bergkunstregionane1
914950bergkunstregionar1
914136bergkunstspråket2
914144bergkunsttida11
914636bergkunsttradisjon2
914735bergkunsttradisjonane1
914733bergkunsttradisjonen2
914595bergkusnt1
914493bergkusnten1
914128bergskurd1
914109bertoya3
914846biletaktiviteten1
914696biletalfabetet1
914249biletberga5
914638biletdialekt1
914307biletdimensjonen1
915022biletdyrkarane1
914523biletfasane1
914888biletfattige1
914392biletfeltet2
914351biletforma1
914811biletforteljing1
914438biletforteljinga5
914910biletforteljingane1
914501biletfrekvensen1
914435biletfrisa1
914104biletfrisene1
914336biletgruppa4
914212biletgruppe5
914586biletgruppene2
914419biletgrupperingar1
914680biletheilagdom1
914172biletkombinasjon2
914795biletkombinasjonar1
914529biletkommunikasjonen1
914132biletkomplekset1
914634biletkult1
914821biletkulten1
914969biletlokalitetar1
914997biletmagi1
914233biletmagiske1
914308biletmengd1
914142biletmengda15
914265biletregionar1
914459biletsamlingane9
914458biletsamlingar5
914537biletseremoniar1
915024biletsprÅk1
914608biletspråka2
914281biletstilen2
914712biletsymbolikken1
914359bilettalet1
914175biletteknikk1
914773bilettradisjonane1
914264bilettypar1
914311biletutvalet6
914388biletvrimmelen1
914583biletytringane1
914361billettal1
914499bjørnedrapet2
914141bjørnefigurar1
914678bjørngård3
914664bogelinje1
915018boggestranda1
914549bondebergkunsten2
914568bondebileta1
914704bondesamfunne1
914683bondeslektene1
914861bratlendte1
914877brattheng7
914562bronsalderen1
914784bronseadelen1
914715bronsealderbergkunst1
914775bronsealderbergkunsten1
914252bronsealderbileta7
914187bronsealderbilete8
914245bronsealderbonden8
914700bronsealderbygd1
914818bronsealderbygdene3
914749bronsealderbygder2
914551bronsealderbøndene5
914730bronsealderfigurar1
914675bronsealderfolka1
915023bronsealderfolket3
914797bronsealdergardane1
914248bronsealderkarakter2
914826bronsealderkultur3
914668bronsealderkulturen3
914133bronsealderkunst4
914933bronsealderkunsten1
914911bronsealdermytologi1
914660bronsealderregionane1
914750bronsealderregionen1
914917bronsealderreligionen1
914895bronsealdersamfunn1
914780bronsealdersamfunna1
914655bronsealdersamfunnet4
914670bronsealdersekvensen1
914768bronsealderskipa1
914691bronsealderskipet1
914257bronsealdersymbol1
914580bronsealdertypen1
914823bronsefunn1
914740bronserike1
914157bronsesakene1
914831bronsesaker2
914808bronseutstyr1
914666bruksdyret1
914610brukstingen1
914909bryllaupsscener1
914606brystpose1
914376brystposen1
914384bukkeryttarane1
914970busetnadsbiletet1
914697busetnadseiningar2
914862busetnadsforholda1
914760busetnadsområda3
914366busetnadsspor3
914981busetnadsspora1
914617bÅt1
914623bÅten3
914280bØla1
914207båtbileta14
914154båtbilete9
914476båtbiletet5
914614båtbruk12
914961båtfigur1
914473båtfigurane2
914637båtkulten2
914935båtrekkja2
914972båtsymbol1
914169båtsymbolet2
914204bøla18
914898dalbo1
915007dansepositur1
914865danskproduserte2
914314datamengda3
914514dateringsforslaget1
914390dateringsframlegget1
914283dateringsgrunnlaget1
914767decimeter2
914394diabas4
914137dialektkontakt2
914934dobbeltstamnar1
914547dogne1
915005dyrebilet1
914179dyrebilete15
914414dyrebiletet2
914232dyredrapa2
914238dyrefeller2
914425dyrefiguren1
914236dyreflokkar5
914491dyrehovudstengene1
914557dyrekunst1
914267dyrekunsten13
914230dyremotivet1
914592dyresilhuettar1
914646dyreskissene1
914372dyreskisser1
914644dyrhovudstenger1
914353eidefoss1
914684eigedomsmarkeringar2
914904einformig1
914591einlinja1
914988ekspansjonstempo1
914319elgbileta4
914243elgbilete3
914322elgfigurane1
914224elgfigurar4
914504elghovudstenger1
914358elgjegerane13
914316elgrike2
914364elgskogane1
914490elgskogar2
914312elgtradisjonen1
914451enkeltfigurar1
914564enkeltsamling1
914202enkeltslag1
914570evenhus11
914215fagarkeologar1
914219fakkelskjær1
914461fangarar3
914463fangslivet1
914440fangstmagi1
914868fangstmarkene2
914123fangstområde13
914426fangstreiskapen4
914462fangstscener1
914430fangstsituasjonen1
914554fangstvilkår1
914885fargeflekker6
914191fargelaget1
914185fargerestane1
914186fargespor1
914631fellesmotivet1
914323femtakka1
914521ferdiganalysert5
914174figurelement1
914540figurfelt3
914601figurfelta2
914444figurfragmentet1
914424figurgruppa2
914503figurgruppene2
914223figurgrupper4
914415figurkombinasjonar2
914181figurkonturane1
915021figurleg2
914453figurmengda5
914757figurrike1
914405figurrikt1
914587figursamlinga1
914467figursamlingane2
914746figurspråk1
914764figurspråket1
914300figurtalet6
914151figurtypane4
914152figurtypen2
914804finste1
914622firsida1
914100fiskeliknande1
914665fjellflata9
914869fjellnær1
914294fjernkontaktane1
914513fjernkontaktar3
914827fjorddraga1
914368fjordjegerane1
914986fjordstrøkene2
914409fjordtraktene5
915019fjordvendt1
914324fjølhorn1
914706fkek9
914331flatedekorerte1
914344flyndrene2
914098folkekunstverk1
914957fordelingsmønsteret8
914505forhaldstal2
914522formoppløysing1
914455fornminneområdet2
914802forsandmoen1
914924forspann2
914099forstørringar3
914119fortidskunnskap1
914160fotsolemotivet2
914398fotsolesymbol3
914873fotsolesymbolet1
914600fotsymbol1
914694fotsymbola1
914693fotsymbolet3
914569frostahalvøya1
914942fruktbarheitsfesten1
914928fruktbarheitsritual4
914940fruktbarheitsteikn1
914480frynsemønster1
914509fulldekt1
914533funnstadene6
914813gardsfelta1
914679gardsheilagdommar3
914806gardsområde1
914859gardsstripe1
914809gardsterritoria3
914782gjenstadsfunna1
914472gjenstandsbilete1
914731gjenstandsfunn1
914269glimmerskifer5
914250granittflater1
914578grannefelta1
914820granneregionen1
914711gravanlegg3
914807gravanlegga1
914805gravfunna1
914653gravgåver1
914713gravkult1
914654gravromma1
914717gravutstyret3
914833gropdekorerte1
914262gropsteinar1
914263gropsymbol1
914794gropteikn3
914796gropteiknet3
914754groptekn1
914720grunnkultur1
914468gruppebileta1
914902grusåsar1
914816grøderikdomskult1
914853grønsteinsflata1
914912gudeattributtar1
914939gudevogna1
914483gÅtefulle1
914936gÅtene1
914923gØymd1
914271halespiss1
914217hallingsvinkelen1
914921hammarliknande2
914162handflatefiguren1
914255havorienterte1
914974heilaggjort1
914289heimelge1
914143helleflyndre1
914176helleristning3
914209helleristningsgranskaren1
914930hesteflokk7
914328hjarteregionen3
915016hjortebilete1
914198hjortefigurane3
914427hjortefiguren1
914641hjorteflokkane5
914374hjortemotivet1
914399hjortereviret1
914839hjulfigurane1
914834hjulkarossane1
914874hjulkrossar3
914763hjulkrossen3
914197hoggemerka1
914195hoggeteknikken1
914266holekunsten1
914129holevegger1
914645holtsås1
914647holtås1
914326hornfellinga1
914420hornkrone1
914203hornprydd1
914863hovdinggraver1
914742hovdingmiljøet1
914790hovdingpreg1
914676hovdingsymbolet1
914135hovuddialektane1
915020hovudfasane2
914973hovudformåla7
914441hovudfrisa1
914285hovudmetode4
914702hovudmoten1
914313hovudmønstera1
914900hovudregion1
914275hovudrubrikken1
914556hovudstadium1
914648hovudstraumdrag2
914771hovudteikna1
914532hovudtrendar2
914530hovudvarianten4
914350hovudvilt2
914410hovudviltet3
914690identitetsteikn5
914695idÉflyt1
914585idÉverd1
914382idébakgrunn1
914517idéflyt3
914373idéutviklinga2
914718impulsområda1
914293impulsområde2
914734impulsveg1
914305innerflata6
914452innlandsvidde1
914278inntrykksfulle2
914674inntrØndelag1
914618inntrøndsk3
914723integreringsprosess1
914231jaktlykka1
914502jaktscenene1
914130jegerdominerte1
914460jegerflokk1
914393jegerfolk4
914546jegerfolka2
914976jegergrupper1
915008jegerideologien2
914354jegerkulturen8
914993jegerkunst1
914149jegerkunsten4
914385jegermiljø3
914573jegermiljøet3
914596jegermotiv1
914649jegerreligionen1
914457jegerrituala1
914539jegersamfunna1
915004jegersamfunnet1
914978jegerstammane1
914296jegerstamme1
914282jegerstemme1
914659jegersymbola1
915032jernalderbøndene1
915031jernbaserte1
914190jernutfelling1
915012jordbruksekspansjonen1
914247jordbruksristningar5
914737jordbruksstrøka1
914671jordrike1
914097kalkerte1
914926kalnes10
914397kamforma2
914967kartutstnittet1
914288kjennesignal1
914766kjøllinje1
914484kjønnskontakt1
914948kjønnskraftige1
914688kjønnsmarkering2
914769kjønnsmarkeringa1
914913kjønnsmarkeringane1
914320kjønnsteikn3
914325kjøttrik1
914416kjøttrike1
914237klappjaga1
914561klyngjevis1
914378knokkelfigurar2
914643kombinasjonsfelt1
914619konstruksjonsskisser1
914114kontaktkopierte3
914724kontaktsystemet1
914286konturbileta1
914297konturfelta1
914999konturforma1
914527konturlinjene4
915001konturteikna1
914890kornbygder1
914360kraftfylte3
914155krinsteikn8
914434krinsteikna5
914156krinsteiknet5
914102kroppedekorerte1
914421kroppsdekor1
914413kroppsdekorerte3
914317kroppsflata8
914329kroppsmønster4
914334kroppsmønsteret3
914672kuftekledd2
914524kulminasjonsfasen1
914856kultberget1
914941kultbilete2
914626kultbåten1
914938kultdramaet2
914876kultdyr3
914667kultdyret1
914781kultfestar1
914475kultgjenstand4
914812kulthandlingane2
914847kulthandlingar1
914624kultidÉ1
914342kultobjektet2
914597kultplassane2
914799kultplassar2
914479kultprega2
914686kultskipet2
914673kultsystemet1
914545kulturbrytingar1
914602kulturkontaktane4
914477kultursamband3
914992kulturskifte6
914396kulturspor4
914395kulturspora1
914380kultverksemda1
914906kultvogner1
914127kunstnarauge2
914785kuppelforma1
914575kvalbilete1
914182kvalfigur1
914343kvalkroppane1
914814kvardagsrøyndommen1
914709kvardagsteknologien1
914899kvinneutstyr1
914880kvithammaren1
914824kystrøysane1
914447labyrintmotiv1
914279langhasa1
914991langtidsprosessar1
914411langtidsutviklinga2
914789leiarkasten1
914901leirsletter3
914210leitearbeid2
914871levevegsmønster1
914105linjefylte2
914113linjegruppene1
914148linjegrupper1
914200linjelengd2
914321linjemarkeringar1
914164linjemønster2
914272linjerelieff1
914218linjespelet3
915010livbergingsmåtar1
914375livslinja1
914639livslinje4
914349livslinjemotivet1
914605livslinjer1
914800lokaltopografi1
914883lokkemagi1
914996lokkemagien1
914947lurblåsarane1
914908lurblåsarar4
914110lydskulturane1
914442lykketeiknet1
914256lysvinkel2
914851lØberghaugen1
914528lårlinjenene1
914850løberghaugen4
915026maktsymbola1
914931mannsfigurar1
914478mannskapsstrekane3
914599mannskapsstrekar6
914318margill8
914995markeringsteikn2
915015markeringsteikna1
914494matstrevet1
914786mausolea1
914180meandermønster2
914725medelpad5
914662meieforma1
914487menneskebileta1
914379menneskefigurane6
914486menneskemotivet1
914692metallkulturen1
914721metallrike2
914436metalltid4
914656metalltida3
914304miljøforankringa1
914788misnt10
914744mjelte8
914739mjeltegrava1
914743mjeltehaugen3
914273monumentalkunst1
915017motivblandinga1
914705motivbruken1
914745motivfattige2
914960motivfrekvensen1
914932motivkombinasjonane1
914295motivkombinasjonar1
914387motivkombinasjonen2
914139motivlista3
914150motivliste1
914791motivmengda3
914590motivmønsteret1
914951motivrekkja1
914535motivrikdommen2
914738motivrike1
914949motivtypane1
914685motivtypar4
914306motivtypen2
915006mysteritolkinga1
914857myteverd1
914844myteverda2
915027mytevernarar1
915009mØte3
914446mØteplass1
914225møllerstufossen9
914246nabolandskapet1
914189naturfargar3
914762naturmiljøa3
914365naturramme1
914309naturtilpassing1
914985neolittiske3
914482nettfigurar1
914422nettmønster1
914613niser16
914541nivåforhold1
914559nordtrøndske2
914106notidsinteresse1
914103notidskunstnar1
914707nræskyldt1
914226nämforsen6
914893offerfunn1
914830offerfunna2
914903offerpraksis1
914905oksedregne1
914722oldsakene3
914121oldsaker8
914822oldtidsvegane1
914630onea1
914194opphavsmiljø1
915025opplØysing1
914843oppstrekte3
914161parallellstilte3
914989pionerbøndene1
914962pløyescene1
914914pløyescenene1
914348posemotivet1
914866praktgjenstandar1
914727prestisjegjenstandar1
914710prestisjeprega2
914747prestisjeutstyr3
914178prikkhogging1
915003primærfasen3
915002privatmagi2
914301produksjonsperioden3
914952prosentverdien1
914173prosesjonsliknande1
914163rammeliknande1
914860raryggen1
914510reinsdyrfigurane1
914270reinsdyrfiguren1
914555reinsdyrfjell1
914518reinsdyrliknande1
914980reiskapsutstyret1
914990renfrew1
914485ribbemønster1
914471ringdansarar1
914177ristningar2
914500ritualiserast2
914401ryttarliknande1
914386ryttarsymbolet1
914464samekultur2
914439samleforklaringar1
914657samtidsillustrasjonar1
914971samtidsskildringar5
914400seinkontakt1
914879seljordsvatnet55
914778sentralheilagdom1
914858sentralheilagdommen1
914171seremoniliknande1
914598sideror1
914377sigdliknande1
914481sikksakklinjer1
914891silurområdet1
914423sirkelfigur1
914260sirkelteikn2
914418sjablonaktige2
914371sjablonform1
914516sjamanliknande1
914615sjøfangst1
914611sjøfangsten2
914621sjøfangstfolka1
914772sjøvende1
914828skagerrakvegen1
914829skiensvassdraget20
914854skiferberget1
914196skifrig11
914620skinnbåten2
914579skipsbilete4
914661skipsfigur1
914958skipsmotivet1
914663skipssymbolet2
914417skjelettmønster3
914381skjelettvesen2
914383skjematiserte1
914335skogerveien4
914310skogmarkene1
914333skogsfolket3
914495skogsjegerane1
914982skogsjegerar1
914886skogsjøane1
914633skogslandet1
914616skogsviltet1
914567skotrøa1
914370skråttstilte1
914122skuggerelieff1
914153skålgropa7
914897skålgropene3
914925skålgroper11
914607skålteikn1
914428skålteiknet1
914964slektsterritorium1
914183slipeteknikken1
915014sluttperioden5
914258småfelta1
914612småkval14
914205snåsavatnet31
914984snøskoen1
914837solgudar3
914687solhjul6
914927solkult1
914221solposisjonar1
914916solskip1
914470solsymbol4
914907solsymbolet2
914954solteikn1
914918solteiknet1
914220soltider1
914835spiralfigurar1
914840spiralmotivet1
914872sporaneset8
914682spreiingsmønster3
914669sproa1
914987sprÅk10
914356spydblad3
914508ssom3
914352stammedanning1
914408stammefolket2
914125stammeforholda1
914566stammegrupper1
914345stammeomrÅde1
914571stammeområde2
914290stammeområdet7
914327stammesignal1
914170stamnpryd1
914748statusmarkeringar1
914783statusutstyr1
914146stavforma7
914284steinalderkomplekset1
914131steinalderkunst2
914582steinalderkunsten1
914708steinaldersamfunna4
914550steinalderteknologien1
914589steinaldertype1
914741steinbygd1
914572stilfasar1
914511stilovergangar1
914703stilpreget3
914536stilstudia1
914534stilutviklinga6
914681stjørdalselva23
914787storhaugane1
914355storskogane3
914235strandbremmane1
914367strandbremmen1
914391strandnivået1
914429strekteikn1
914498strømotiv1
914979subarktiske7
914761svabergdominert1
914955symboelt2
914855symbolfordelinga1
914450symbolformene1
914126symbolspråket6
914963symboltalet1
914884symboltypane1
914815symboltypar1
914145symjefuglar7
914779synleggjord8
914403sÆrpreg1
914603sÆrskilt1
914994sørorientert1
914953talbiletet1
914168telemarkskysten4
914875telemarksvassdraget3
914254terrengplasseringa2
914677testområde7
914838tilleggsmotivet1
914134tilleggsspørsmåla2
914651todnes6
914433tolkingsskisse1
914714tolkingsskisser1
915011tradisjonsarv1
914332tradisjonsbestemt1
914201tradisjonsgrunnlag1
914192tradisjonsgrupper1
914581tradisjonskontrastane1
914449tradisjonsmønster3
914339trampefeller1
914632trekanoen1
914147tresidige2
914825tromlingene1
914466trommedans2
914881trontveit20
914118trusspørsmålet1
914604trØndelag1
914635trØndsk1
914640trøndebileta1
914736trønderregionen1
914298typedefinisjonen1
914531typerekkja3
914526typerekkje3
914701typeriktige1
914244typesikre4
914165typetrekk1
914698typevariantar1
914652ubrende4
914803urgardane1
914801urgardar1
914111urtidsassosiasjonar1
914101urtidslegender1
914956usynelge1
914188utoverhengande1
914959utrekningsskissa1
914357utsortert3
914448uzoologiske1
914625vandreidear1
914878vanskelegg1
914867vareutvekslinga1
914241vassdragsreguleringa4
914548veidebielta1
914565veidebielte1
914274veidebileta6
914593veidebilete1
914774veidefigurane2
914206veidefiguren1
914465veidefolka4
914229veidekarakter4
914211veidekunst32
914222veidekunsten57
914303veidekunstfunna1
914998veidemagien1
914124veideplassar1
914402veideprega2
914983velkonstruerte1
914817vendsyssel4
914341verdiinnhaldet2
915028verdimålar3
914432vernemagien1
914406veslitne1
914292viddeområda1
914558viltbilete1
914315viltbiletet1
914347viltfigurane1
914242viltrike1
914208vingenstranda3
914166vognfigurane1
914159våpenbiletet1
914158våpenmotivet1
914937vårfestar1
914404ytterkysten4
914776ÅmØy1
914253Åmøy17
914777Åmøygruppa1
914542Åndeleg2
914489Ångermanlands1
914299Ångermansland1
914629Ångermansälven1
914227Ångermanälven1
914975Årsaker1
915013Åskollen1
914553Økologisk7
914944åkerarbeid2
914887åkerbruksbygdene1
914798åkerbygdene1
914251åkerlandskapet4
914443åndemanaren2
914291åndsimpulsane1
914977åndsimpulsar1
914759årsvekst37
914337åsdraget1
914968åsrøysar1